روبات ها در طبیعت

روبات هایی که شکل و شمایل طبیعی حیوانات، گیاهان یا صخره سنگ ها را دارند، می توانند انواع کارها را در حیات وحش انجام دهند. آن ها جانوران کمیاب را تحت مراقبت قرار می دهند و قاچاقیان حیوانات را که به طور غیرقانونی آن ها را شکار می کنند زیر نظر می گیرند. حتی این روبات ها تظاهر به تپاله بودن می کنند و خودشان را از دید دیگران مخفی نگاه می دارند.

روبات های مخفی

بیشتر جانوران به محض دیدن انسان ها در دور و برشان عصبی و نگران می شوند و می کوشند فرار کنند و در این شرایط رفتار طبیعی ندارند. اما حیوانات در فاصله ی زمانی کوتاهی به یک روبات عادت می کنند، زیرا روبات نه بویی از خود منتشر می کند و نه رفتارها و حرکات تهدیدآمیزی از خود نشان می دهد. دوربین های روباتی آن ها را زیر نظر می گیرند و با حضور داشتن در کنار جانوران از آن ها عکس می گیرند و صدایشان را ضبط می کنند.

در دشت های آفریقا دوربین های روباتی در میان تپاله های فیل جاسازی می شوند یا آن ها را به شکل تکه سنگ ها یا درختان استتار می کنند. جانورانی که پیرامون آن ها پرسه می زنند به محض مشاهده ی حرکت چرخ های دوربین های روباتی و صدای غژغژ آن ها ابتدا کنجکاو می شوند، اما کم کم کنجکاوی شان فروکش می کند و احساس نگرانی نمی کنند. دوربین های یک روبات صحنه هایی از یک خانواده ی ببرها را فیلم برداری کرده بودند که ببر مادر برای تغذیه ی توله هایش در حال شکار یک طعمه بود.

روبات های زیرآب نورد

انواع مختلف ماهی ها و سایر جانوران آبزی روباتی وجود دارند. یک ماهی تن روباتی به منظور مطالعه ی شیوه ی شنا کردن ماهی ها طراحی و ساخته می شود. ماهی کپور روباتی در یک برکه یا دریاچه ی بزرگ پر از ماهی های کپور و ماهی های مشابه قیمتی، مخفی می شود و از کسانی که می خواهند آن ها را بدزدند، عکس می گیرد. سایر ماهی های روباتی آب دریاچه را برای تجزیه و تحلیل و آزمایش روی آن ها نمونه برداری می کنند. پردازشگر نمونه بردار از محیط زیست، یک آزمایشگاه روباتی زیر آبی است که نمونه های آب را بررسی دی.ان.ای و سایر مواد موجود در جانداران آبزی آزمایش می کند تا اکوسیستم حاکم بر منطقه را مشخص کند.

 

  • پرواز روبات پرنده

    بیشتر روبات ها وزن زیاد دارند، اما در مورد روبات های پرنده این چنین نیست و آن ها سبک وزن اند. پرندگان روباتی جزء معدود روبات هایی هستند که برای پرواز کردن بال می زنند و موتورجت یا پروانه ندارند. یک روبات پرنده روی بال هایش صفحات خورشیدی دارد و شاید در آینده با دسته ی پرندگان همسفر شود و از آن ها فیلم برداری کند یا برای انجام یک مأموریت جاسوسی به سوی آسمان اوج بگیرد و بر فراز مواضع نیروهای دشمن پرواز کند.
  • کوسه ی روباتی

    کوسه های روباتی بسیاری به منظور حضور داشتن و شنا کردن در کنار سایر کوسه های واقعی که در آکواریوم ها نگه داری می شوند یا در دریاها جولان می دهند، ساخته شده اند. کوسه ی روباتی موسوم به روبوشارک 2 دو متر طول دارد و شبیه یک کوسه ی خاکستری آبسنگ های مرجانی به نظر می رسد. این کوسه ی روباتی که باتری های آن تا چهار ساعت کار می کنند، طوری برنامه ریزی شده است که می تواند در عمق های مختلف آب و با سرعت های متفاوت شنا کند. کارشناسان درباره ی نوع واکنش سایر کوسه ماهی ها در مقابل این کوسه ی روباتی و نیز رفتار ماهی ها هنگام نزدیک شدن این کوسه ی روباتی و حمله به آن ها مطالعه می کنند.

منابع


روبات ها در پزشکی و علوم / نویسنده: استیو پارکر؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات محراب قلم، تهران