روبات ها در آزمایشگاه

آزمایشگاه های علوم، خانه های طبیعی روبات ها هستند. در این آزمایشگاه ها انواع متعدد روبات های جدید ساخته، آزمایش، تعمیر و رفع عیب می شوند. بیشتر روبات های کارگر روزها و شب ها را در آزمایشگاه ها می گذرانند و برای اربابانشان انواع آزمایش های تحقیقاتی و علمی انجام می دهند.

آزمایش، باز هم آزمایش

هر بخش یک روبات به منظور اطمینان از میزان مقاومت آن در برابر فرسایش و شکستگی و شرایط نامساعد باید آزمایش شود. یک روبات برای محیط بیرون مثلاً برای رفت وآمد در محوطه ی یک کارخانه طراحی می شود و از این رو باید ضد آب باشد و در برابر گرمای شدید خورشید و سوز و سرما مقاومت کند. بنابر این، نمونه ای از یک روبات مورد نظر پس از طراحی در همه نوع شرایط جوّی امتحان می شود یا حتی بر سر و روی آن آب می ریزند تا از نشت نکردنش مطمئن شوند.

از کار افتادن

روبات هایی که در کارخانه ها به کار گرفته می شوند باید بتوانند ساعت های طولانی کار کنند بدون آن که دچار فرسایش شوند یا عیب و نقص پیدا کنند. وقتی روبات ها از کار می افتند. کارخانه دچار ضررهای مالی می شود. بنابر این، موتورها، اهرم ها، چرخ دنده ها و مفصل ها و چنگک های روبات ها تا درجه ای که دچار خرابی و شکستگی شوند آزمایش می شوند تا میزان استحکام آن ها در برابر هر نوع ضربات و فشارها مشخص شود. این آزمایش ها اغلب با ماشین هایی به نام ماشین های آزمونگر انجام می گیرند و قطعات روبات به کمک این ماشین ها کشیده و پیچ و تاب داده می شوند و فشارهای زیادی بر آن ها وارد می آورند. اگر یکی از قطعات روبات در این آزمایش ها عیب و ایراد پیدا کند، در آن صورت مهندسان مکانیک درصدد یافتن علت آن برمی آیند. اگر یکی از قطعات پلاستیکی بشکند، دانشمندان علم مواد می کوشند ماده ی پلاستیکی مقاوم تری را جایگزین آن کنند.

روبات های مربی

دانشمندان جوان و کم تجربه ای که می خواهند در آینده متخصصان روبات شوند، در آزمایشگاه های آموزشی شرکت می کنند. آن ها در این کارگاه های آموزشی با دانش طراحی و ساخت روبات ها و سایر ماشین ها آشنا می شوند و در آزمون های بعضی از رشته های درسی مانند علم روباتیک، علوم مهندسی و هوشمند سازی شرکت می کنند.

 

  • محرمانه است!
    روبات هایی که به صورت انبوه تولید می شوند از نوع روبات های بزرگ تجارتی اند. بنابر این، تولیدکنندگان روبات هرگز خبری درباره ی مدل های جدید روبات هایشان که در آزمایشگاه به طراحی و ساخت آن ها می پردازند منتشر نمی کنند. آن ها مدل های جدیدشان را مخفی نگاه می دارند و گرنه یک تولید کننده ی دیگر روبات ممکن است مدلی از آن ها را کپی و تولید کند و بفروشد که در این صورت بازار فروش مخترع اولیه کساد خواهد شد.

منابع


روبات ها در پزشکی و علوم / نویسنده: استیو پارکر؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات محراب قلم، تهران