حواس روبات

بعضی از روبات ها در برابر هر آنچه در پیرامونشان روی دهد بی تفاوت اند، زیرا آن ها نمی توانند از آن حوادث باخبر شوند. این نوع روبات ها فاقد حسگرها یا ردیاب هایی از قبیل دوربین برای دیدن، میکروفن برای دریافت امواج صوتی یا بالشتک های ویژه ی لمس کردن هستند، اما سایر روبات ها در دریافت اتفاقات پیرامونشان بسیار هوشیار و آگاه اند.

دوربین های دیداری

چشم های انسان مانند دوربین های زنده عمل می کنند و با دریافت نور و ارسال اطلاعات بینایی به مغز، چیزهای پیرامونشان را می بینند. بیشتر روبات ها با داشتن دوربین هایی مراقب دور و برشان هستند. در اکثر آن ها از نوعی ریزتراشه موسوم به CCD استفاده می شود. این ریزتراشه الگوهای پرتوهای نور را به الگوهایی از علائم الکترونیکی دیجیتال تبدیل می کند که رایانه ی کامپیوتر بتواند آن را تجزیه و تحلیل و تفسیر کند. برای مثال اگر یک چیز در منظریاب دوربین رفته رفته بزرگ تر شود رایانه آن را به مفهوم ((در حال نزدیک شدن)) تفسیر می کند.

میکروفون های شنیداری

یک میکروفون امواج صوتی را به صورت علائم الکترونیکی دیجیتال در می آورد تا برای رایانه ی روبات قابل استفاده شود. یکی از موارد استفاده ی میکروفون، تنظیم و کنترل صداست. رایانه ی روبات الگوهای امواج صوتی را که می شنود با الگوهای امواج موجود در حافظه اش مقایسه می کند و سپس الگوهای امواج شبیه هم را دریافت می کند تا دستوراتی مانند ((بایست)) یا ((برو)) را تشخیص دهد.

بالشتک های آشکارساز حسی

بیشتر روبات ها می توانند تماس های فیزیکی را احساس کنند. روبات هایی که در کارخانه ها کار می کنند تیغه ها یا بالشتک های حسی دارند و تماس این بالشتک ها با یک چیز به مفهوم آن است که روبات از مسیرش خارج شده است یا مانعی بر سر راه آن وجود دارد که باید برداشته شود. بنابر این روبات برای جلوگیری از وقوع یک تصادف توقف می کند.

 

  • هیس!
    گوش های ما صداهای بسیار آهسته را خیلی خوب می شنوند، اما به پای قدرت شنوایی روبات ها نمی رسند. میکروفون های روبات ها چنان حساس اند که می توانند صداهایی به شدت ده دسی بل را که گوش های ما قادر به شنیدن آن ها نیستند، بشنوند. از این توانمندی روبات ها در مکان های دورافتاده برای شنیدن صداهای هواپیماهایی که از بالای سر ما عبور می کنند یا برای هشدار دادن به کارگرانی که در جاده ها یا خطوط راه آهن مشغول کارند استفاده می شود تا به موقع، آن ها را از خطر نزدیک شدن یک کامیون یا ترن آگاه سازند.

منابع


روبات ها در پزشکی و علوم / نویسنده: استیو پارکر؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات محراب قلم، تهران