نقل مکان روبات ها

روبات ها برای نقل مکان کردن مانند ما انسان ها حرکت نمی کنند. آن دسته از روبات هایی که متحرک اند برای رفتن از جایی به جای دیگر از شیوه های حرکتی مختلف استفاده می کنند. آن ها به کمک چرخ ها یا توپی هایی که به بدنه شان متصل است روی زمین می غلتند، روی چرخ زنجیری می خزند، شنا می کنند، پرواز می کنند و حتی می توانند پشتک بزنند. عجیب تر آن که برای روبات ها راه رفتن، که برای ما آسان ترین کار است، دشوارترین نوع حرکت به حساب می آید.

روبات های غلتنده

روبات های چرخ دار خیلی راحت تر جابه جا می شوند. بیشتر روبات ها چرخ دارند و تعداد آنها بین سه تا شش تاست. بعضی از روبات ها طراحی شده اند که یک موتور الکتریکی مستقل نیروی محرکه ی هر یک از چرخ ها را تأمین می کند. وقتی روبات می خواهد گردنه ای را بپیچد چرخ های یک سمت سریع تر از چرخ های سمت دیگر می چرخند. سایر روبات ها چرخ هایی دارند که مانند چرخ های یک اتومبیل حول محوری ثابت به چپ یا راست دوران می کنند. مشکل روبات های چرخ دار در آن است که فقط در سطوح صاف و هموار کارایی دارند و برای عبور از زمین های ناهموار، سطوح شیب دار و بالا رفتن از پله ها دچار مشکل می شوند. روبات هایی که روی چرخ های زنجیری حرکت می کنند تا حدودی می توانند از سطوح پست و بلند عبور کنند، اما خیلی کند حرکت می کنند و در نتیجه به نیروی باتری فراوان نیاز دارند. طراحی نوع دیگری از روبات ها به این صورت است که مانند فرغون و چرخ دستی های مخصوص خرید به جای یک چرخ سه ردیف چرخ دارند و به راحتی می توانند از پله ها بالا بروند. در این نوع روبات ها چرخ ها از روی بلندی ها رد می شوند و روی پله ها تعادلشان را حفظ می کنند.

راه رفتن

انسان ها جزء معدود موجودات زنده ی روی کره ی زمین هستند که ایستاده راه می روند. طراحی و ساخت روباتی که راه برود یکی از چالش های بزرگ طراحان روبات بوده است، زیرا یک روبات دوپا نمی تواند تعادلش را حفظ کند و روی زمین می افتد. اگر این نوع روبات ها مجهز به حسگرهای تعادل و موتورهای الکتریکی کارآمد باشند، سریع تر می توانند واکنش نشان دهند و ثبات خود را حفظ کنند.

 

  • آسیمو
    روبات های انسان نمای موسوم به آسیمو به منظور بررسی ماشین هایی که باید ایستاده راه بروند و در عین حال تعادلشان را حفظ کنند ساخته شدند. نخستین آسیمو در سال 2000 میلادی ساخته شد و پس از آن، نمونه های اصلاح شده ی کامل تری از این نوع روبات ساخته شده است. آخرین روبات انسان نما 130 سانتی متر قد دارد و علاوه بر راه رفتن می تواند با سرعت 5/1 متر در ثانیه بدود.

منابع


روبات ها در پزشکی و علوم / نویسنده: استیو پارکر؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات محراب قلم، تهران