روبات ها مدیون علم اند

اگر علم نبود روبات ها هم وجود نداشتند. افرادی که روبات ها را می سازند باید در بسیاری از شاخه های علم مانند مکانیک، ریاضیات، الکترونیک و رایانه صاحب تخصص و تجربه باشند. بیشتر روبات ها را گروهی از دانشمندان طراحی می کنند و می سازند. اما روبات چیست؟

ویژگی های روبات ها

بیشتر روبات ها دارای بخش های متحرک مانند اهرم ها، چرخ دنده ها و موتورها هستند. این بخش ها خودکارند و تا حدودی به صورت خودپشتیبان عمل می کنند. اما روبات ها قابل برنامه ریزی اند، یعنی ما به آن ها می گوییم که چه کار باید انجام دهند. بیشتر روبات ها می توانند از رویدادهای پیرامونشان باخبر شوند و واکنش دهند و در صورت نیاز می توانند حرکاتشان را تغییر دهند.

اسکلت و ماهیچه ها

روبات ها دارای یک چارچوب یا اسکلت اند که مانند یک تکیه گاه عمل می کند و قطعات کوچک تر آن ها را سر جایشان تثبیت می کند. این اسکلت اغلب از جنس فلز یا پلاستیک مقاوم است. اسکلت روبات هایی که شکل ظاهری زیبا دارند، درست شبیه استخوان های بدن آدمی درون پیکرشان قرار دارد. اسکلت روبات هایی که در کارخانه ها کارهای دشوار و سنگین انجام می دهند ممکن است بیرون از بدنشان باشد، زیرا شکل ظاهری این روبات ها مطرح نیست.

روبات ها ماهیچه هایی دارند که بخش های مختلف آن ها را به حرکت درمی آورند. این ماهیچه ها معمولاً به صورت موتورهای الکتریکی اند و به آن ها موتورهای کمکی یا موتورای پله ای می گویند. ماهیچه های روبات ها با نیروی محرکه ی خود، بخش های متحرک روبات را حرکت می دهند و خیلی دقیق کار می کنند. بعضی از این موتورها پمپ های بخش های مختلف روبات را که با روغن یا هوای تحت فشار کار می کنند به کار می اندازند که به سیستم های بادی یا هیدرولیک معروف اند.

 

گرفتن و هدایت کردن

بیشتر روبات ها دارای گیرنده، مکنده، چنگال یا انبرک هستند که به کمک آن ها می توانند اشیا را بگیرند و جا به جا کنند. همه ی روبات ها نوعی سیستم نظارتی دارند که معمولاً به صورت ریزتراشه یا مغز رایانه ای است و درون آن ها جاسازی شده است. هم چنین سیستم های نظارتی برای ناظران بر کار روبات ها در نظر گرفته شده است که به کمک آن ها روبات ها را برنامه ریزی می کنند یا به آن ها آموزش می دهند که چگونه وظایفشان را انجام دهند.

 

  • روبات ها ممکن است کودن باشند!
    حتی زرنگ ترین روبات هایی که دارای کارآمدترین مغز رایانه ای هستند، ممکن است کودن باشند. برای یک روبات تشخیص اشیای عادی به کمک قدرت بینایی اش با دوربین هایی که نقش چشم ها را برایش ایفا می کنند، بسیار دشوار است؛ کاری که ما به آسانی با چشم هایمان انجام می دهیم. این کار در اصطلاح، شناسایی خصوصیات فردی نامیده می شود. ما انسان ها با یک نگاه می توانیم صدها چهره ی متفاوت را از یکدیگر تشخیص دهیم، در حالی که یک روبات در تشخیص دو چهره از یکدیگر ناتوان است.
  • آیا روبات ها باید حرکت کنند؟
    اکثر روبات ها بخش های متحرک دارند. اما آیا روبات ها برای حرکت کردن باید پا، چرخ یا چرخ زنجیری داشته باشند؟ خیر، بیشتر روبات هایی که در کارخانه ها کار می کنند سر جایشان ثابت اند. آن ها می توانند دستشان را دراز کنند و چیزی را بردارند، بلند کنند، فشار دهند یا بکشند و هل دهند، اما قادر به راه رفتن، دویدن، سُر خوردن یا غلتیدن نیستند. البته نیازی هم به این کار ندارند.

 

منابع


روبات ها در پزشکی و علوم / نویسنده: استیو پارکر؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات محراب قلم، تهران