نانوروبات ها

نانو به معنای چیزی کوچک تر از ابعاد میکرون و چنان ریز است که در تصورتان نمی گنجد. بنابر این، نانوروبات ها ریزجثه ترین روبات های ممکن به شمار می آیند. شما می توانید صدتا از آن ها را درون نقطه ی حرف ((ن)) جا دهید. اما کاربرد آن ها چیست؟

ریز، اما مفید

علم چیزهای خارق العاده کوچک در اصطلاح، فنّاوری نانو (نانوتکنولوژی) نامیده می شود. این شاخه از علم بسیار وسیع و به سرعت رو به پیشرفت است و همه جاگیر شده است. از این دانش در روبات ها نیز استفاده می شود. یکی از هیجان آمیزترین عرصه های نانوتکنولوژی در آینده، استفاده از نانوروبات ها در پزشکی است. هزاران نانوروبات را می توان با یک تزریق وارد بدن کرد. آن ها را می توان طوری طراحی کرد که وظایفی مانند حمل داروهای درمانی به بخش معینی از بدن را بر عهده بگیرند، یعنی جایی که مورد نیاز است. آن ها پس از رسیدن به نقطه ی از پیش تعیین شده دارو را در همان نقطه رها می کنند. امتیاز این کار در آن است که سایر بخش های بدن تحت تأثیر دارو قرار نمی گیرند و از عوارض جانبی آن مصون می مانند. نانوروبات های مورد استفاده در پزشکی می توانند لخته های خونی را که موجب حملات و سکته های قلبی می شود از بین ببرند. نانوروبات ها هم چنین قادر به ترمیم سلول های عصبی آسیب دیده اند که درمان این نوع نارسایی ها با فنّاوری های موجود کنونی بسیار دشوار است.

روبات های کوچک، کارهای بزرگ

نانوروبات ها می توانند کارهای بسیاری در این جهان بزرگ انجام دهند، به ویژه در جاهایی که با مشکلات آلاینده های شیمیایی سر و کار داریم. نانوروبات ها چنان ریزند که می توانند درون ذرات مواد شیمیایی رخنه کنند و ماهیت آن ها را تغییر دهند. نانوروبات ها می توانند سطح آب دریا را از لکه های نفتی پاک و رودخانه های آلوده را تمیز کنند و خاک کثیف را برای حیات وحش، سالم و ایمن سازند. البته برای انجام این کارها نیاز به میلیون ها یا حتی میلیاردها نانوروبات است. بنابر این بعضی از نانوروبات ها را می توان طوری طراحی کرد که در کارخانه های نانو اقدام به تولید نانوروبات ها کنند. این کار درست مانند همان کاری است که جانداران انجام می دهند، یعنی زاد و ولد یا تولید مثل می کنند. آیا این به معنای آن است که نانوروبات ها ممکن است زنده شوند؟

روبات های آینده

ارتش نانوها

مورچه ها جثه ای بسیار کوچک دارند، اما با همکاری یکدیگر می توانند آشیانه ای بزرگ بسازند و بر حیوانات به مراتب بزرگ تر از خودشان غلبه کنند. آیا هجوم دسته جمعی نانوروبات ها نیز چنین نتایجی در پی دارد؟ اگر دسته ی بزرگی از روبات ها متحد شوند و نیروی واحدی را به وجود آورند، در آن صورت مانند یک روبات غول پیکر و قدرتمند عمل خواهند کرد و چه بسا که جهان را تسخیر کنند.

آیا می دانید؟

تهدید کننده ی مخفی

یکی از مشکلات استفاده از نانوروبات ها این است که بسیار ریزند و با چشم هایمان نمی توانیم آن ها را ببینیم. اگر چندتا از آن ها فرار کنند هرگز متوجه آن ها نخواهیم شد. شاید آن ها دور از چشم های ما تکثیر و چنان پر شمار و در همه جا پراکنده شوند که مانند میکروب ها عمل کنند و به بیماری و مرگ و میر انسان ها بینجامند.

منابع


روبات ها در پزشکی و علوم / نویسنده: استیو پارکر؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات محراب قلم، تهران