ساختار بدن روبات

نخستین اعضای مصنوعی بدن هزاران سال پیش ساخته شدند که دندان ها و انگشتان پای چوبی و بینی فلزی از جمله ی آن ها بودند. اکنون انواع مختلف اعضای مصنوعی هوشمند وجود دارند که می توانند حس کنند، حرکت کنند، تصمیم بگیرند، واکنش نشان دهند و به صاحبانشان کمک کنند تا یک زندگی طبیعی داشته باشند. آیا احتمال آن وجود دارد که در آینده انسان های سایبری (کسانی که بدن آن ها را ترکیبی از اندام های طبیعی بدن آدمی و ماشین های روباتی تشکیل می دهند) جهان ما را تسخیر کنند؟

هر هفته بیشتر می شوند

فهرست اعضای بدن روبات ها که در اصطلاح پروتز نامیده می شوند، تقریباً هر هفته رو به افزایش است. دست ها و بازوهای مصنوعی وجود دارند که به کمک موتورهای الکتریکی کار می کنند. هم چنین نوعی پوست مصنوعی الکتریکی تولید شده است که در مقابل هر نوع تماس مانند پوست طبیعی انسان حساس است و واکنش نشان می دهد. پاهای روباتی ساخته شده اند که به کمک نیروی باتری کار می کنند و صاحب چنین پاهایی می تواند مانند یک شخص عادی راه برود و حتی بدود.

دستگاه های تنظیم ضربان قلب، زیر پوست و نزدیک قلب کار گذاشته می شوند و به تنظیم ضربان قلب کمک می کنند و با توجه به نیازهای بدن، سرعت ضربان قلب را سریع تر یا کندتر می سازند. بعضی از جالب ترین پیشرفت ها در عرصه ی تکامل اعضای مصنوعی، روبات های کمکی هستند که به افراد نابینا و ناشنوا کمک می کنند تا ببینند و بشنوند.

برای کاشت شبکیه ریزتراشه ای درون شبکیه و در بخش پسین مردمک کار گذاشته می شود که نسبت به پرتوهای نور حساس است و آن ها را به علائم الکتریکی تبدیل می کند که به بینایی می انجامد. برای کاشت حلزون گوش، ریزتراشه ای در حلزون گوش واقع در گوش درونی تعبیه می شود که ارتعاشات صوتی را به صورت تکانه های الکتریکی در می آورد و مغز آن ها را دریافت می کند و شخص می تواند بشنود.

نوزاد نق نقو

بیماران روباتی در امر آموزش دانشجویان پزشکی و پرستاران نقش مهمی می توانند ایفا کنند. یک نوزاد روباتی شبیه سازی شده مانند یک نوزاد واقعی گریه می کند، لب و لوچه اش آویزان می شود و ضربان نبض دارد و صداهایی شبیه یک نوزاد واقعی درمی آورد و حتی در صورتی که یک دانشجوی پزشکی دچار خطا شود جانش را از دست می دهد و می میرد. یک کودک روباتی شبیه سازی شده مانند یک کودک واقعی عمل می کند و شما می توانید تنفس و صدای ضربان قلب آن را بشنوید و چشم هایش را می تواند باز و بسته کند و مردمک های چشم هایش نسبت به نور حساس اند. این کودک روباتی جیش می کند، اما بهانه گیر و نق نقو نیست!

روبات های آینده

دست های کمکی

کارایی دست ها و پاهای مصنوعی هم چنان رو به پیشرفت است. افرادی که از آن ها استفاده می کنند ماهیچه های زیرپوستی نزدیک به دست یا پای مصنوعی شان را فعال می کنند و حسگرهایی که در سطح پوست کار گذاشته شده اند این علائم حرکتی ماهیچه ها را دریافت می کنند و با انتقال آن ها به دست، آن را به حرکت در می آورند. شاید روزی در آینده چنین حسگرهایی در مغز کار گذاشته شوند که می توانند علائم رادیویی را به دست ارسال کنند و در نتیجه، فقط کافی است صاحب دست مصنوعی فکر کند و دستش حرکت کند.

روبات است یا نیست؟

اندام های آگاه

اندام های مصنوعی کمکی مانند زانوی روباتی در حقیقت مفصل های روباتی هوشمندند که نه فقط قابلیت خم شدن به سمت جلو و عقب را دارند بلکه عادت های استفاده کننده از آن را نیز یاد می گیرند تا کاملاً با او همخوانی داشته باشند و به همین دلیل، شخص مفصل های زانویش را خیلی طبیعی حرکت می دهد. در حقیقت، این مفصل ها مانند یک روبات هوشمند عمل می کنند تا آن که صرفاً یک عضو مصنوعی کمکی تلقی شوند.

منابع


روبات ها در پزشکی و علوم / نویسنده: استیو پارکر؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات محراب قلم، تهران