روبات های پزشک

دیدار با یک پزشک روباتی به جای یک پزشک انسان شاید دور از ذهن به نظر برسد، اما اکنون از انواع روبات ها در امور پزشکی استفاده می شود که در حفظ سلامتی ما و درمان بیماری هایمان نقش مهمی ایفا می کنند.

نامرئی

بیشتر روبات های مورد استفاده در پزشکی در پشت صحنه فعالیت می کنند و به وسیله ی کارکنان و دست اندرکاران امور سلامت و بهداشت به کار گرفته می شوند و بیماران هرگز آن ها را نمی بینند. در انبارهای داروی بیمارستان ها، روبات ها موجودی داروها را بررسی می کنند و قرص های مورد استفاده ی هر یک از بیماران در بخش های مختلف را برای پرستاران صورت برداری و شمارش می کنند. در آزمایشگاه های پزشکی، گروه هایی از ماشین های روباتی، نمونه های خون، بزاق و ادرار و مدفوع را برای اطمینان از نبود میکروب ها و سایر عوامل زیان آور تجزیه و تحلیل می کنند. بنابر این، وقتی یک پزشک به بیمارش می گوید: ((نتیجه ی آزمایش هایت خوب و رضایت بخش است)) در حقیقت در انجام این آزمایش ها، روبات ها نقش بسزایی داشته اند.

حضور داشتن در بخش ملاقات بیماران

یک پزشک ممکن است یک روبات باشد یا حداقل یک پزشک واقعی که او را روی یک صفحه ی نمایش می بینیم. صفحه ی نمایش روی روباتی که از همه ی بخش های بیمارستان بازدید می کند سوار می شود. این روبات مجهز به دوربین، بلندگو و میکروفون است و در نتیجه پزشک به کمک روبات می تواند بیمارانش را ببیند و با آن ها گفت و گو کند و بیماران هم می توانند مشکلات و سوالاتشان را با پزشک در میان بگذارند. بیماران اغلب بر این باورند که با دیدن چهره ی پزشک خود آرامش خاطر پیدا می کنند و این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق می افتد.

پرستاران اغلب درگیر بیماران اورژانسی اند و آزمایش ها به دست روبات های چرخ داری انجام گرفته است که غذای بیماران را برایشان می برند. روبات های نظافتچی نیز آشغال ها را جمع آوری می کنند. روبات ها مجهز به دوربین اند و در نتیجه هر نوع مشکلی که بروز کند روی صفحه ی نمایشگر مرکزی آن ها نشان داده می شود.

 

آیا می دانید؟

خطر فاش شدن اطلاعات

خطر از کار افتادن سیستم حافظه یا داده های هر نوع روبات وجود دارد. این نوع اختلال می تواند یک مشکل بنیادی در پزشکی پدید آورد؛ جایی که تمامی اطلاعات مربوط به یک بیمار باید محرمانه نگه داری شود. از کار افتادن سیستم حافظه ی روبات ممکن است باعث شود که روبات همه ی اطلاعات مربوط به بیمار را جز خود او در دسترس همگان قرار دهد.

 

منابع


روبات ها در پزشکی و علوم / نویسنده: استیو پارکر؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات محراب قلم، تهران