منظومۀ شمسی

به سیّارات، اقمار، سیارکها، ستاره های دنباله دار، شهاب سنگها، گرد و غبار و گازهایی که در فضای اطراف خورشید معلّقند. منظومۀ شمسی می گویند. خورشید و هر چیزی که دور آن می چرخد، اعم از همه ی سیاره ها و ماه های آن ها و اجسام فضایی مثل شهاب ها در منظومۀ خورشیدی ما قرار دارند. دو حلقه ی بزرگ از سنگ به نام کمربند شبه سیاره و کمربند کویپر نیز در منظومه ی خورشیدی ما واقع اند. گرما و نور سیّارات به خورشید بستگی دارد. زمین بخشی از منظومۀ شمسی می باشد. سیّاره هایی که دور از خورشید قرار دارند تاریک و سرد می باشند.

خورشید

شما می توانید به هنگام روز خورشید را در آسمان مشاهده کنید. حتّی در یک روز ابری، خورشید می درخشد. خورشید می تواند پشت ابرهای پنهان شود. خورشید برای زمین بسیار حیاتی است. خورشید ستارۀ عظیم سوزانی است. وقتی خورشید می سوزد، گرما و نور تولید می کند و به زمین گرما و نور می بخشد. گرما و نور، ذخایر انرژی می باشند که از زمین از خورشید دریافت می کند.

خورشید 150 میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و آن قدر از سیّارۀ ما دور می باشد که 8 دقیقه طول می کشد تا نور آن به ما برسد!

سیاره های منظومۀ شمسی

زمین یک سیاره از مجموعه ای است که منظومۀ شمسی نام دارد. 9 سیاره در منظومۀ شمسی شناخته شده است. این سیارات گرد خورشید در گردش هستند. مسیری که این سیارات به دور خورشید طی می کنند، مدار نامیده می شود. ستاره شناسان در جستجوی دهمین سیاره می باشند. بین خورشید و تمام سیارات نیروی جاذبه (گرانشی) وجود دارد. این نیرو سبب می شود که سیارات در مسیر خود، به دور خورشید بچرخند.

این سیارات عطارد، زهره (ناهید)، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو نام دارند. عطارد نزدیکترین سیّاره به خورشید و پلوتو دورترین آنها می باشد. سیّارات اندازه های مختلفی دارند. پلوتو کوچکترین سیّاره در منظومۀ شمسی و مشتری بزرگترین آنهاست. طول روز و سال سیّارات متفاوت می باشد، زیرا سیّاره های مختلف با سرعتهای مختلف می چرخند و در چرخش خود به دور خورشید فواصل مختلف را با سرعتهای متفاوت طی می کنند. زمین تنها یک قمر دارد. عطارد و زهره (ناهید) بدون قمر می باشند و مشتری 16 قمر دارد.

منابع


نخستین دایره المعارف فضا/ نویسنده: پاول داسول؛ مترجم: جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتاب های قاصدک، تهران

سیارۀ زمین/ نویسنده: لیندا دیکسون؛ مترجم: لیلا واعظ زاده مقدس؛ انتشارات به نشر، آستان قدس رضوی، مشهد

چراهای شگفت انگیز جهان/ نویسنده: کارول استوت؛ مترجم: رویا خویی؛ انتشارات محراب قلم، تهران