نانوروکش های ضدمیکروبی ساختمان

در جامعه ی امروز توجه به بهداشت بیش تر شده است. برای مثال، شرایط نامطلوب بهداشت در بیمارستان ها می تواند باعث انتقال و اشاعه ی بسیاری از بیماری ها به جامعه شود. شرکت Nanovations محصولی را ارائه کرده است که مانع از انتقال باکتری ها و میکروب ها می شود. این محصول یک نوع رنگ است که در ساخت آن از نانو ذرات نقره استفاده شده است. بعد از استفاده از این رنگ در داخل ساختمان، میکروب ها، باکتری ها و قارچ هایی که با جریان هوا حرکت می کنند، هنگام برخورد و تماس با سطح رنگ آمیزی شده کاملاً از بین می روند. البته این پوشش فقط مختص به اتاق های جراحی و کلینیک های درمانی نیست، بلکه محافظی عالی نیز در برابر تشکیل جلبک و زنگ زدگی در حمام ها، محلهای شستشو و آشپزخانه ها است.

استفاده از این محصول باعث می شود که یک سطح ضدمیکروب دائمی و کاملاً منحصر به فرد، بدون این که هوای داخلی ساختمان را آلوده کند، ایجاد شود. تحقیقات نشان داده است که بر اثر استفاده از این پوشش، باکتری در بیمارستان ها در حدود 999/99 درصد کاهش می یابد. هم چنین به دلیل این که نانو ذرات مورد استفاده در این محصول جامد هستند، این نانوپوشش ها کارآیی خود را به طور دائمی حفظ می کنند و در نتیجه کارآیی این محصول با تبخیر مواد موثر از بین نمی رود. از مهم ترین ویژگی های این رنگ ها می توان به عدم آلودگی هوای اتاق، مقاومت نسبت به مواد شیمیایی، عدم قابلیت اشتعال، قابلیت شستشوی عالی و کارآیی ضد میکروبی آن ها اشاره کرد.

به کار گرفتن این محصول در بیمارستان ها، اتاق های جراحی، خانه ی سالمندان، مراکز بهداشتی توانبخشی، صنایع غذایی، آشپزخانه و رستوران ها، مدارس و مهدکودک ها از نظر اقتصادی به صرفه است.

منابع


دنیای نو در ابعاد نانو (فناوری نانو)/ نویسنده: نگار زاده ختمی مآب و رضا ایجادی؛ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران