نانوپوشش های سنگ و چوب

برای توضیح در مورد نانوپوشش های سنگ و چوب، ابتدا نانوپوشش ساختمان را توضیح می دهیم. نانوپوشش های ساختمان موادی هستند که باعث دفع آب می شوند، جذب کثیفی را به حداقل می رسانند و نمای ساختمان را در مقابل اشعه ی فرابنفش مقاوم می سازند. یکی از نمونه های تجاری نانوپوشش ها، نوع سنگ و چوب آن است که دارای خاصیت ضد میکروبی، مقاوم در برابر آب، هوا و اشعه ی فرابنفش است. این ترکیبات علاوه بر حفظ ظاهر سطح، مانع از چسبندگی سطح می شود و آب، چربی و سایر آلودگی ها را از آن دفع می کند. ترکیبات اصلی این نانوپوشش ها معمولاً شامل الماس، نقره، شیشه و سرامیک است.

منابع


دنیای نو در ابعاد نانو (فناوری نانو)/ نویسنده: نگار زاده ختمی مآب و رضا ایجادی؛ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران