فناوری نانو در صنعت ساختمان

کاربردهای فناوری نانو امروزه در تمام زمینه های زندگی انسان قابل مشاهده است. یکی از کاربردهای آن که در زندگی انسان امروز نقش مهمی دارد، صنعت ساختمان است. از آن جایی که انسان ها امروزه به دلیل افزایش جمعیت به استفاده از ساختمان ها و برج های چندین طبقه تمایل دارند، به فکر ساخت و استفاده از بتن تقویت شده، خود ترمیم کننده و خود تمیز شونده، شیشه های خود تمیز شونده، مقاوم در برابر آتش و کنترل کننده ی انرژی، استفاده از رنگ های نانوپودری ضد میکروبی افتاده اند. در واقع استفاده از این مصالح در ساختمان ها برای جلوگیری از آتش سوزی و هدر رفتن انرژی، تقویت ساختمان در برابر حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله ... و هم چنین تأمین بهداشت و زندگی راحت تر برای انسان هاست.

منابع


دنیای نو در ابعاد نانو (فناوری نانو)/ نویسنده: نگار زاده ختمی مآب و رضا ایجادی؛ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران