کاسه ی سر

پیچیده ترین بخش اسکلت، جمجمه است. جمجمه از تعدادی استخوان که محکم به هم چسبیده اند، درست شده است. جمجمه از مغز حفاظت می کند و سبب شکل دادن صورت می شود.

فاصله بین استخوان های کاسه سر کودکان وجود دارد برای این که سر نوزاد بتواند هنگام تولد، فشارهای وارد شده را تحمل کند.

  • جمجمه بخش گنبدی شکل کاسه ی سر است.
  • حدقه ی چشم از هفت استخوان مختلف درست شده است.
  • در جلو بینی استخوان وجود ندارد.
  • مغز، بخش عمده ی جمجمه را پر کرده است.

کلاه ایمنی

بخش بالایی جمجمه مثل یک کلاه ایمنی از مغز محافظت می کند. بخش پایین تر ساختار صورت را تشکیل می دهد که به بخش بالایی چسبیده است.

جورچین

استخوان های جمجمه مثل اجزای یک جورچین کنارهم قرار گرفته اند و همگی آن ها در جای خود محکم شده اند. این ویژگی سبب شده است که جمجمه بسیار مقاوم باشد.

  • آرواره ی پایینی به آرواره ی بالایی لولا شده است. آرواره ی پایینی تنها استخوان جمجمه است که می تواند حرکت کند.
  • آرواره ی بالایی دو قسمتی است.

سوراخی در سر

شما در زیر جمجمه می توانید سوراخ بزرگی را مشاهده کنید. نخاع که در پشت قرار دارد، این محل به مغز می پیوندد.

  • نخاع از راه سوراخ بزرگی در زیر جمجمه به مغز می پیوندد.
  • رگ های خونی از راه سوراخ های کوچکی در زیر جمجمه وارد آن می شوند.

چهره ای از گذشته

دانشمندان از روی اسکلت فردی که مرده است، می توانند چهره ی او را بازسازی کنند. آن ها استخوان های صورت را بررسی و به کمک غضروف، ماهیچه و پوست مصنوعی، چهره ی فرد مرده را بازسازی می کنند.

منابع


دایره المعارف من درباره ی بدن انسان/ نویسنده: پنی اسمیت؛ مترجم: حسین الوندی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

دایره المعارف اینترنتی بدن انسان/ نویسنده: ریچارد واکر؛ مترجم: مجید رضائی راد؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف بدن انسان/ نویسنده: فیونا چندلر؛ مترجم: جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتاب های قاصدک، تهران

چراهای شگفت انگیز بدن انسان/ نویسنده: بریژیت آویسون؛ مترجم: رویا خویی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز حواس پنج گانه/ نویسنده: دبورا چنسلر؛ مترجم: رویا خویی؛ انتشارات محراب قلم، تهران