اسکلت

همه ی استخوان ها به هم متصل اند و چارچوبی را به وجود آورده اند که اسکلت نام دارد. اسکلت، اندام های بدن را حفظ می کند و سبب حرکت می شود. در اسکلت یک فرد بالغ 206 قطعه استخوان وجود دارد. بیش از نیمی از این استخوان ها در دست ها و پاها هستند. دست ها و پاهای شما پیچیده ترین حرکت ها را انجام می دهند.

  • استخوان ران، بزرگترین و محکم ترین استخوان بدن است.
  • هریک از انگشتان دست، سه استخوان دارد، به جز استخوان شست که دارای دو استخوان است.
  • شما در هر یک از مچ های دست خود هشت استخوان دارید.
  • در مچ پا سه استخوان بزرگ و چهار استخوان کوچک قرار دارد.
  • دست ها 54 استخوان و پاها 52 استخوان دارند.
  • انتهایی ترین استخوان های ستون مهره ها دنبالچه نام دارد.
  • ستون مهره ها 24 استخوان دارد.

کوچک ترین استخوان

یکی از کوچک ترین استخوان های بدن که تقریباً هم اندازه ی یک دانه ی برنج است، درون گوش شما قرار دارد.

استخوان های گردن

آیا می دانید تعداد استخوان های گردن شما مثل تعداد استخوان های گردن زرافه هفت قطعه است؟ اولین استخوان گردن از طرف سر، سبب حرکات سر به طرف بالا و پایین و دومین استخوان گردن، سبب حرکات سر به طرفین بدن می شود.

ماندگاری زیاد

استخوان ها از مواد سختی ساخته شده اند و بعد از دفن جسد، بسیار دیرتر از بقیه ی قسمت های بدن می پوسند. این زن، 5000 سال پیش در عصر سنگی زندگی می کرده است، اما استخوان های او تاکنون باقی مانده اند.

اسکلت جانوران دیگر

بیش تر جانوران دارای ستون مهره های پشتی اند و ((مهره دار)) نامیده می شوند. جانوران بدون ستون مهره ی پشتی مثل عنکبوت ها و ساس ها، ((بی مهره)) نامیده می شوند.

  • اسکلت مارها به علت داشتن تعداد زیادی استخوان مهره بسیار دراز است و قابلیت کشسانی باور نکردنی دارد.
  • ستون مهره های یک ماهی به جانور امکان خم شدن به طرفین و شنا کردن آسان را می دهد.

ستون مهره ها در قورباغه به دلیل مقاومت در برابر پرش های بلند آن بسیار کوتاه است.

 

منابع


دایره المعارف من درباره ی بدن انسان/ نویسنده: پنی اسمیت؛ مترجم: حسین الوندی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

دایره المعارف اینترنتی بدن انسان/ نویسنده: ریچارد واکر؛ مترجم: مجید رضائی راد؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف بدن انسان/ نویسنده: فیونا چندلر؛ مترجم: جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتاب های قاصدک، تهران

چراهای شگفت انگیز بدن انسان/ نویسنده: بریژیت آویسون؛ مترجم: رویا خویی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز حواس پنج گانه/ نویسنده: دبورا چنسلر؛ مترجم: رویا خویی؛ انتشارات محراب قلم، تهران