ماهیچه ها چگونه کار می کنند؟

ماهیچه ها هنگام انقباض کوتاه می شوند، زیرا در چنین شرایطی ماهیچه استخوان را می کشد. ماهیچه های بزرگ تر قدرت بیش تری برای کشیدن دارند.

رشته رشته

ماهیچه های اسکلتی از سلول هایی ساخته شده اند که رشته یا تار ماهیچه ای نامیده می شوند. درون رشته های ماهیچه ای رشته های نازک تری به نام تارچه وجود دارد که انقباض آن ها سبب کوتاه تر شدن ماهیچه ها می شود.

جفت جفت کار کردن

ماهیچه ها نمی توانند هل دهند، بلکه فقط می توانند بکشند. آن ها به صورت دوتایی کار می کنند و هر یک در جهت مخالف دیگری عمل می کند. برای مثال، ساعد دست، جفت ماهیچه های زیادی دارد که انقباض و انبساط آن ها سبب خم و راست کردن کف دست و انگشتان می شود.

  • هنگامی که ماهیچه ی بالای بازو منقبض می شود، ساعد را روی بازو خم می کند.
  • هنگامی که ماهیچه ی پایین بازو منقبض می شود، ساعد را در امتداد بازو قرار می دهد.

زردپی ها

ماهیچه ها با نوارهای محکمی به نام زردپی به استخوان ها متصل شده اند. اگر انگشتان دست خود را باز و بسته کنید، می توانید زردپی ها را در پشت دست خود ببینید.

درد ناگهانی

اگر مقدار زیادی بدوید، ممکن است دردی در پهلوی خود احساس کنید. این یک درد ناگهانی است. دانشمندان دقیقاً نمی دانند چرا این وضع پیش می آید، اما احتمال می دهند این درد ناشی از فعالیت شدید ماهیچه ها و زردپی های شکم باشد.

شروع نگه داشتن سر

یک نوزاد کنترل کمی روی ماهیچه های گردن و سر خود دارد. در حدود یک ماهگی او می تواند سر خود را نگه دارد، اما کنترل کامل و پایدار سر تا سن شش ماهگی طول می کشد.

تغییر چهره

ماهیچه های صورت همان طور که به استخوان های صورت چسبیده اند به پوست آن نیز متصل اند. هنگام ابراز احساسات، پوست صورت به کمک این ماهیچه ها کشیده می شود و چهره تغییر می کند. برای مثال هنگامی که می خندید هفده ماهیچه با یک دیگر فعالیت می کنند.

بدون استراحت

ماهیچه ها همیشه کار می کنند. آن ها بدن را قائم نگه می دارند. بدون فعالیت آن ها شما روی زمین می افتید. حتی وقتی خوابیده اید آن ها بدن را محکم و متعادل نگه می دارند.

 

منابع


دایره المعارف من درباره ی بدن انسان/ نویسنده: پنی اسمیت؛ مترجم: حسین الوندی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

دایره المعارف اینترنتی بدن انسان/ نویسنده: ریچارد واکر؛ مترجم: مجید رضائی راد؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف بدن انسان/ نویسنده: فیونا چندلر؛ مترجم: جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتاب های قاصدک، تهران

چراهای شگفت انگیز بدن انسان/ نویسنده: بریژیت آویسون؛ مترجم: رویا خویی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز حواس پنج گانه/ نویسنده: دبورا چنسلر؛ مترجم: رویا خویی؛ انتشارات محراب قلم، تهران