ماهیچه های بدن

با هر حرکتی از ماهیچه های خود استفاده می کنید. ماهیچه ها به شما کمک می کنند که راه بروید، پلک بزنید و بخندید. برخی از ماهیچه ها بدون اراده فعالیت می کنند، ولی حرکت برخی دیگر در کنترل اراده ی شماست. همه ی ماهیچه ها با انقباض و انبساط مداوم فعالیت می کنند.

ماهیچه های صاف

ماهیچه های صاف چیزهایی را درون بدن شما حرکت می دهند. برای مثال ماهیچه های صاف دیواره ی معده سبب مخلوط شدن غذا و راندن آن به درون روده ها می شوند. ماهیچه های صاف، سلول های کوتاه و نوک تیز دارند.

ماهیچه ی قلب

هرگاه دست خود را سمت چپ قفسه ی سینه ی خود بگذارید، می توانید ضربان قلب خود را حس کنید. ماهیچه ی قلب بسیار قوی است و با انقباض خود، خون را به سرتاسر بدن می فرستد. سلول های ماهیچه های قلب مخطط اند و انقباض غیر ارادی دارند.

ماهیچه های اسکلتی

ماهیچه های اسکلتی با کشیدن استخوان ها سبب تغییر شکل اسکلت و حرکت های بدن می شوند. فعالیت این ماهیچه ها ارادی است و به میل شما فعالیت می کنند. سلول های ماهیچه های اسکلتی شبیه به رشته های درازند.

کشیدن

حدود 650 ماهیچه اطراف استخوان های اسکلت شما را پوشانده اند. آن ها با کشیدن استخوان ها سبب حرکات بدن می شوند. ماهیچه های بدن همراه با اسکلت، دستگاه حرکتی بدن را تشکیل می دهند.

  • ماهیچه های سینه ای سبب چرخیدن بازوها می شوند.
  • ماهیچه های دو سر بازو سبب خم شدن دست می شوند.
  • بزرگ ترین ماهیچه، ماهیچه ی خیاطه است که سبب حرکت پا به طرفین می شود.
  • ماهیچه ی ساق پا سبب خم و راست شدن کف پا می شود.

قدرت جادویی ماهیچه ها

ماهیچه ها به صدها صورت استفاده می شوند. آن ها یک سوم وزن بدن را تشکیل می دهند. وزن ماهیچه های بدن بیش تر از استخوان ها است.

  • بزرگ ترین ماهیچه: شما از ماهیچه های باسن خود برای نشستن و راه رفتن استفاده می کنید.
  • سریع ترین ماهیچه: ماهیچه های پلک سریع ترین انقباض را دارند و می توانند تا 5 بار در ثانیه منقبض شوند.
  • تکان دادن گوش: برخی از افراد می توانند ماهیچه های اطراف گوش خود را منقبض کنند و گوش خود را تکان دهند.
  • خنده: ماهیچه هایی که در یک خنده ی ساختگی استفاده می شوند با ماهیچه هایی که در یک خنده ی واقعی و غیر ارادی به کار گرفته می شوند، متفاوت اند.

تنظیم فعالیت ماهیچه ها

شما هنگام دویدن و پریدن از صدها ماهیچه استفاده می کنید و مغز مثل رهبر ارکستر انقباض و انبساط آن ها را کنترل می کند. مغز با ارسال پیام های عصبی به ماهیچه ها می گوید که کی وقت کار یا کی وقت استراحت است.

زبان شگفت انگیز

زبان دارای دسته ای از ماهیچه هاست که سبب انعطاف پذیری زیاد آن می شوند. زبان در همه ی قسمت های دهان حرکت می کند و تکه های غذا را جا به جا می کند. هم چنین زبان با حرکات پیچیده ی خود نقش مهمی در صحبت کردن دارد.

زبان شما از حداقل 14 نوع ماهیچه ی متفاوت ساخته شده و به همین دلیل انعطاف پذیری آن بسیار زیاد است.

 

منابع


دایره المعارف من درباره ی بدن انسان/ نویسنده: پنی اسمیت؛ مترجم: حسین الوندی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

دایره المعارف اینترنتی بدن انسان/ نویسنده: ریچارد واکر؛ مترجم: مجید رضائی راد؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف بدن انسان/ نویسنده: فیونا چندلر؛ مترجم: جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتاب های قاصدک، تهران

چراهای شگفت انگیز بدن انسان/ نویسنده: بریژیت آویسون؛ مترجم: رویا خویی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز حواس پنج گانه/ نویسنده: دبورا چنسلر؛ مترجم: رویا خویی؛ انتشارات محراب قلم، تهران