انرژی هسته ای

انرژی هسته ای منبع انرژی تجدیدپذیر است و می تواند جایگزینی برای سوخت های فسیلی باشد. تاکنون انرژی سوخت فسیلی منبع اصلی تولید الکتریسیته در جهان بوده، اما بر گرمایش جهانی و آلودگی هوا افزوده است. آیا می توانیم بی آن که به سیاره ی زمین آسیب برسد، الکتریسیته ی بیشتری از انرژی هسته ای فراهم کنیم؟ آیا از سوخت فسیلی به صرفه تر است؟

انرژی هسته ای یکی از منابع انرژی

منابع انرژی مهم است، زیرا به ما کمک می کنند تا کارهایمان را انجام دهیم. برای مثال، گاز را در اجاق می سوزانیم تا غذا بپزیم یا از انرژی باد برای به جلو راندن قایق بادبانی بهره برداری می کنیم. در نیروگاه های هسته ای از انرژی آزاد شده از واکنش هایی که در سوخت هسته ای رخ می دهد، الکتریسیته تولید می شود. هرچند بیش تر انرژی هسته ای برای تولید الکتریسیته به کار می رود؛ اما این انرژی برای راه اندازی فضاپیماها و زیردریایی ها نیز به کار می آید.

الکتریسیته در امروز

حدود دو سوم الکتریسیته ی مصرفی در سراسر جهان از سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز به دست می آید. اما سوزاندن این سوخت ها به آزاد شدن گازهای گلخانه ای مانند کربن دی اکسید منجر می شود. این گازها گرما را در اتمسفر به دام می اندازند و باعث گرمایش جهانی می شوند. گازهای دیگر باعث آلودگی می شوند. منابع سوخت های فسیلی رو به پایان است، زیرا مقدار آن ها محدود است و دیگر تولید نمی شوند تا جانشین سوخت مصرفی شوند. از این رو به آن ها تجدیدناپذیر می گویند.

انرژی تجدیدپذیر

حدود 18% الکتریسیته ی جهان از منابع تجدیدپذیر تولید می شود که پایان نمی یابند. مهم ترین منبع انرژی تجدیدپذیر که بیش از همه از آن بهره برداری می کنیم، انرژی آب جاری است. به الکتریسیته ای که از این منبع به دست می آید، هیدروالکتریک یا برق آبی می گوییم. زیست توده (سوخت گیاهی) از دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر است. انرژی باد، انرژی خورشید، انرژی کِشَند(جزر و مد)، انرژی موج و انرژی زمین گرمایی (گرمای ژرفای زمین) نیز منابع مهمی هستند. آلودگی این منابع انرژی از آلودگی سوخت های فسیلی کمتر است.

گزینه ی انرژی هسته ای

بقیه ی الکتریسیته ی مصرفی در سراسر جهان در نیروگاه های هسته ای تولید می شود. برخی کشورها، مانند نروژ و نیجریه از انرژی هسته ای بهره مند نیستند؛ اما برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه و اسلوواکی، بیش تر الکتریسیته ی خود را از انرژی هسته ای تولید می کنند. نیروگاه های هسته ای بدون تولید گاز گلخانه ای، از مقدار کمی سوخت هسته ای مقدار بسیاری الکتریسیته تولید می کنند؛ اما بزرگ ترین مشکل نیروگاه های هسته ای تابش زیان آور است که پسماندهای آن ها تولید می کنند.

چرا باید بدانیم؟

در سال های آینده کشورها ناچارند بیش تر الکتریسیته ی خود را بدون مصرف سوخت های فسیلی تولید کنند. دلیلش این است که بیش تر کشورها می خواهند از روند گرمایش جهان بکاهند. و دلیل دیگر این که آن ها می خواهند هنگامی که نفت پایان یافت یا به دلیل مشکلات سیاسی بین کشورها و جنگ ها، در دسترس نبود، هم چنان نیاز الکتریسیته ی مردم را فراهم کنند. اکنون انرژی های تجدیدپذیر نتوانسته است با سرعت کافی رشد کند و نیازها را برآورده سازد. بنابر این ممکن است بهترین گزینه ی موجود، انرژی هسته ای باشد.

چگونه ممکن است هنگام صحبت کردن درباره ی منابع انرژی جایگزین از نیروگاه هسته ای سخنی به میان نیاورد؟ نیروگاه هسته ای در کاهش مقدار گازهای گلخانه ای نقش مهمی ایفا می کند.

منابع


انرژی هسته ای/ نویسنده: ریچارد و لوییس؛ مترجم: سلیمان فرهادیان؛ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران