انرژی سوخت فسیلی 

انرژی سوخت فسیلی منبع انرژی تجدیدناپذیر است. تاکنون انرژی سوخت فسیلی منبع اصلی تولید الکتریسیته در جهان بوده، اما بر گرمایش جهانی و آلودگی هوا افزوده است. آیا می توانیم بی آن که به سیارهـی زمین آسیب برسد، الکتریسیتهـی بیشتری از انرژی سوخت فسیلی فراهم کنیم؟

سوخت فسیلی یکی از منابع انرژی

منابع انرژی به موادی گفته می شود که از آن ها برای انجام کارها بهره می بریم. برای مثال، باد یک منبع انژی است، زیرا قایق های بادبانی را به کمک آن در دریا به حرکت در می آوریم. چوب هم یک منبع انرژی است و آن را می سوزانیم تا گرما تولید شود. زغال سنگ، گاز و نفت هم از منابع انرژی هستند و به آن ها سوخت فسیلی می گوییم. این سوخت ها از باقی مانده ی پیکر جاندارانی که میلیون ها سال پیش روی زمین می زیستند، پدید آمده اند.

منابع انرژی

امروزه 60% از نفت خام به بنزین و گازوئیل تبدیل می شود. بنزین و گازوئیل برای به کار انداختن موتور خودروها، قطارها، هواپیماها و کشتی ها مصرف می شود. بسیاری از ابزارهای دیگر از گوشی تلفن همراه تا نورافکن سینماها با الکتریسیته کار می کنند. الکتریسیته را شرکت های نیروگاهی با بهره داری از منابع انرژی تولید می کنند. حدود دو سوم از الکتریسیته ی مصرفی جهان با سوزاندن سوخت های فسیلی در نیروگاه ها تولید می شود. نیروگاه های هسته ای و نیروگاه های برق- آبی بیشترین سهم را در تولید  یک سوم دیگر دارند. در نیروگاه هسته ای از انرژی حاصل از واکنش سوخت های فلزی ویژه و در نیروگاه برق آبی از انرژی آب خروشان برای تولید الکتریسیته بهره می گیرند.

گرفتاری های سوخت فسیلی

بهره گیری بیش از اندازه از سوخت های فسیلی، سه مشکل اصلی به دنبال دارد.

نخست، سوخت های فسیلی منابع تجدید ناپذیر هستند. سوخت های فسیلی به پایان می رسند، زیرا دیگر سوخت فسیلی تولید نمی شود.

دوم، از سوزاندن سوخت های فسیلی گازهای آلاینده آزاد می شود. برخی از این گازها، باعث آلودگی هوا می شوند؛ اما برخی دیگر مانند گاز کربن دی اکسید از گازهای گلخانه ای هستند. این گازها گرما را در اتمسفر نگه می دارند و در نتیجه باعث گرمایش جهانی می شوند. گرمایش جهانی اثر بسیاری بر وضعیت آب و هوایی و سطح آب دریاها دارد.

سوم، حفر چاه و معدن و جابه جایی سوخت های فسیلی به محیط زیست آسیب می رساند.

چرا باید بدانیم؟

دولت ها، شرکت های نیروگاهی و مردم بسیاری در سراسر جهان در جست­وجوی راه هایی برای کاهش پیامدهای زیان بار مصرف سوخت های فسیلی هستند. آن ها بیش تر از منابع انرژی تجدید پذیر مانند باد، آب های جاری و نور خورشید بهره می گیرند که به پایان نمی رسند. آن ها فناوری های پیشرفته ای را نیز به کار می گیرند تا با آسیب کمتر به سیاره ی زمین از سوخت های فسیلی بهره برداری کنند.

منابع


انرژی سوخت فسیلی/ نویسنده: ریچارد و لوییس ؛ مترجم: سلیمان فرهادیان؛ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران