نیروگاه های زیست توده چگونه کار می کنند

شیوه ی کار یک نیروگاه با سوخت زیست توده درست شبیه نیروگاهی است که با سوخت فسیلی کار می کند. انرژی شمیایی ذخیره شده در سوخت زیستی به انرژی گرمایی تبدیل می شود و پس از تبدیل به انرژی حرکتی سرانجام به صورت انرژی الکتریکی در می آید.

از سوخت تا نیروی الکتریسیته

تسمه نقاله ها سوخت زیستی را به یک اجاق بسیار داغ که کوره نامیده می شود، حمل می کنند. سوخت مشتعل آب لوله هایی را که از اجاق عبور می کنند، گرم می کند. آب به بخار آب تبدیل شده و با نیروی بسیار زیاد وارد توربین می شود و پره های آن را به گردش درمی آورد. حرکت توربین نیز یک مولد برق را به کار می اندازد که بر اثر چرخش مغناطیس هایی که داخل یک سیم پیچ حرکت می کنند، جریان الکتریسیته تولید می شود. بعضی از نیروگاه های فسیلی مخلوطی از سوخت زغال سنگ و زیست توده می سوزانند تا از انتشار گازهای گلخانه ای بیش تر جلوگیری شود. این نوع نیروگاه ها در اصطلاح دوگانه سوز هم زمان نامیده می شوند. هنگام سوختن این دو نوع سوخت، اغلب سوخت زیستی طی فرآیندی به نام گازی شدن می سوزد و به صورت گاز در می آید که در ضمن این گاز ناخالصی هایی را که هنگام سوختن تولید دوده می کنند، می زداید. گاز بهتر از سوخت زیستی جامد می سوزد.

استفاده ی دوباره از گرما

در بعضی از نیروگاه ها لوله های انباشته از بخار آب از یک مبدل گرمایی عبور می کنند تا بخار آب را خنک کرده و به آب تبدیل کند. آب در مبدل گرمایی گرما را جذب می کند و آب داغ حاصل ممکن است برای استفاده در وسایل گرمایشی و شست و شو به خانه ها لوله کشی شود. این استفاده ی دوباره از گرما در اصطلاح استفاده ی ترکیبی از گرما و نیروی الکتریسیته نامیده می شود.

گزارش یک بررسی

نیروگاه با سوخت مخلوط در هند

نیروگاه واقع در ناحیه ی چیلاکاپالم در ایالت ((آندراپراوش)) کشور هندوستان، که با سوخت های زیستی کار می کند، از انواع ضایعات صنایع کشاورزی محلی استفاده می کند. این ضایعات زیستی شامل سبوس برنج، پوسته ی بادام زمینی، زایدات ساقه های نیشکر و مواد زاید آسیاب های محلی می شوند. قیمت این نوع سوخت ها ارزان و بسیار فراوان است. اما بازده این نیروگاه در طول سایر متغیر است، برای این که هر از گاهی فعالیت این نیروگاه به منظور جمع آوری و تمیز کردن انباشت خاکستر باقی مانده از سوختن این ضایعات متوقف می شود. یک شهروند هندی به طور متوسط سالانه کمتر از پانصد کیلو وات ساعت برق، مصرف می کند. در مجموع این نیروگاه برای تولید یک کیلو وات ساعت برق، حدود یک کیلوگرم ماده ی زیستی مصرف می کند.

منابع


انرژی زیست توده/ نویسنده: ریچارد و لوییس ؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران