زیست توده چیست؟

سوخت زیستی نوعی سوخت گازی، مایع با جامد است که از چوب تا الکل حاصل از محصولات کشاورزی مانند ذرت را شامل می شود. همه ی انواع سوخت های زیستی منشأ آلی دارند و از موجودات زنده یا موجودات زنده ای که پرورش می دهیم به ویژه گیاهان به دست می آیند. از آن جایی که همه ی گیاهان برای رشد کردن به نور خورشید احتیاج دارند، خورشید منبع اصلی انرژی زیست توده است.

انواع زیست توده

فراوان ترین نوع زیست توده که مصرف جهانی دارد از درختان یا سایر انواع گیاهانی که از نوع چوبی هستند به دست می آید. قبل از قرن هیجدهم، چوب تا زمان آغاز استفاده از سوخت های فسیلی که در سطح گسترده ای میان مردم رواج پیدا کرد، مهم ترین سوخت مصرفی جهان به شمار می آمد. سوخت چوب یا همان هیزم در بسیاری از مناطق محروم و فقیرنشین جهان تنها سوخت در دسترس برای پخت و پز است که میلیاردها نفر آن را مصرف می کنند. زایداتی مانند ضایعات محصولات کشاورزی، پسماندهای مراکز صنعتی، زباله های خانگی و فضولات دامی نوع دیگری از زیست توده هستند.

زیست توده را می توان مستقیماً سوزاند یا طی فرآیندهایی عمل آوری کرد و از آن سوخت تهیه کرد و سوزاند. زیست توده را می توان به زغال تبدیل کرد که برای این کار تراشه های چوب را حرارت می دهند که به آرامی می سوزد و تبدیل به زغال می شود. هم چنین زیست توده را می توان به انواع سوخت های زیستی مایع مانند الکل و روغن تبدیل کرد. سوخت های زیستی به طور معمول از محصولاتی مانند ذرت و روغن نخل تهیه می شوند و در مقایسه با زغال برتری های فراوان دارند. این سوخت ها در مقایسه با زیست توده ای که عمل آوری نمی شود، درصد بازده انرژی بالاتری دارند.

استفاده از انرژی خورشید

منشأ همه ی زیست توده ها گیاهان سبز هستند. گیاهان سبز طی فرآیندی به نام فتوسنتز غذای خودشان را تهیه می کنند. گیاهان با استفاده از انرژی خورشید، کربن دی اکسید وآب را به صورت انرژی شیمیایی که نوع ماده ی قندی است، در پیکرشان ذخیره می کنند. سوخت های فسیلی، ریشه در زیست توده ی روزگاران بسیار قدیم دارند که تحت فشار و دمای زیاد در اعماق زمین تغییر شکل یافته اند.

زیست توده در مقایسه با سوخت های فسیلی

برتری ها

تجدیدپذیر

وقتی محصول زیست توده برداشت می شود، دوباره می توان به مقدار زیادتر از قبل آن را پرورش داد و تولید کرد. هم چنین زایدات زیستی یک منبع عظیم زیست توده به شمار می آیند و مدام در حال افزایش هستند.

در هر کجا می روید

زیست توده را می توان در هر مکانی از جهان پرورش داد، در حالی که سوخت های فسیلی فقط درپاره ای از مناطق جهان یافت می شوند و اغلب در عمق زمین قرار دارند.

کاستی ها

هنگام سوزاندن یک تن چوب که کاملاً خشک نیست در مقایسه با همان مقدار زغال سنگ فقط حدود نیمی از انرژی آن را آزاد می کند.

سوخت های عمل آوری شده

انرژی لازم برای عمل آوری زیست توده ها بیش از آن مقدار انرژی است که برای همان مقدار سوخت های فسیلی مصرف می شود.

به طور کلی زیست توده، به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر و با توجه به این که همه جا در دسترس است مناسب تر از استفاده ی از زغال سنگ است.

منابع


انرژی زیست توده/ نویسنده: ریچارد و لوییس ؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران