انرژی زیست توده

انرژی زیست توده منبع انرژی تجدیدپذیر است و می تواند جایگزینی برای سوخت های فسیلی باشد. تاکنون انرژی سوخت فسیلی منبع اصلی تولید الکتریسیته در جهان بوده، اما بر گرمایش جهانی و آلودگی هوا افزوده است. آیا می توانیم بی آن که به سیاره ی زمین آسیب برسد، الکتریسیته ی بیشتری از انرژی زیست توده ای فراهم کنیم؟ آیا از سوخت فسیلی به صرفه تر است؟

زیست توده یکی از منابع انرژی

ما از انواع مختلف منابع انرژی برای کارهایمان استفاده می کنیم. برای مثال انرژی گرمایی خورشید، گلخانه ها را گرم می کند تا گیاهان سریع تر رشد کنند. همه ی انواع سوخت ها در درونشان دارای انرژی شیمیایی نهفته اند. وقتی آن ها را می سوزانیم، این انرژی آزاد می شود. زغال سنگ و نفت از جمله ی سوخت های فسیلی اند که میلیون ها سال پیش در عمق زمین تشکیل شدند. به هر حال، چوب نمونه ای از یک زیست توده است نوعی سوخت که طی فرآیندهایی از موجودات زنده و بقایای آنها عمل آوری و بهره برداری می شود.

تراشه های چوب نوعی زیست توده اند. این سوخت همانند زغال سنگ درون یک دیگ بخار سوزانده می شود و از انرژی ای که آزاد می کند، برای گرم کردن آب استفاده می شود.

نیروی الکتریسیته در جهان

در نیروگاه ها از انرژی حاصل از سوزاندن سوخت برای تولید نیروی الکتریسیته استفاده می شود. بخش عمده ی نیروی الکتریسیته استفاده می شود. بخش عمده ی نیروی الکتریسیته ای که تولید می شود از سوخت های فسیلی به دست می آید. مهم ترین منبع انرژی پس از سوخت های فسیلی نیروی برق آبی است که در آن از انرژی جنبشی آب های جاری استفاده می شود. در حال حاضر، زیست توده فقط یک درصد از نیروی الکتریسیته ی مصرفی جهان را تأمین می کند.

چرا باید بدانیم؟

زیست توده قابل کشت و برداشت است و در سرتاسر جهان هم تولید می شود. برخلاف سایر انرژی های تجدیدپذیر، زیست توده را می توان سوزاند و آن را در بیش تر نیروگاه ها و وسایل نقلیه ای که در حال حاضر از سوخت های فسیلی استفاده می کنند، مصرف کرد. به هر حال، در حالی که انرژی های تجدیدپذیر به طور معمول گازهای سمی و زیان آور آزاد نمی کنند؛ اما سوزاندن زیست توده موجب انتشار چنین گازهایی می شود.

منابع


انرژی زیست توده/ نویسنده: ریچارد و لوییس ؛ مترجم: مجید عمیق؛ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران