حمله کردن و قاپیدن

بیشتر خزندگان گوشت خوارند. خزندگان معمولاً به روش های عجیبی طعمه ی خود را می گیرند.

تیر انداز

آفتاب پرست حشره می خورد، وقتی آفتاب پرست به طعمه اش نزدیک می شود، دمش را دور شاخه ای می پیچد. سپس هدف گیری می کند و زبان دراز و چسبنده اش را پرتاب می کند. سکوت، سرعت و دقت برای این جانور ضروری است؛ زیرا حشرات سریع حرکت می کنند.

این آفتاب پرست آماده ی حمله است. این جانور چنان آرام می ماند که حشره متوجه ی آن نمی شود. فقط چشمان آفتاب پرست حرکت می کنند.

آفتاب پرست زبان حلقه شده در دهانش را به طرف طعمه پرتاب می کند. زبان آفتاب پرست به درازای بدن آن است.

وقتی حشره به زبان می چسبد، آفتاب پرست آن را به طرف خود می کشد و می خورد.

غفلت مرگبار

تمساح ها زیر سطح آب رودخانه ها کمین می کنند و با جهش، جانور در حال آب نوشیدن را شکار می کنند. تمساح نمی تواند بجود؛ بنابر این طعمه های کوچک را درسته می بلعد. تمساح فک هایی قوی دارد که پیش از بلعیدن غذا، برای گاز گرفتن و خرد کردن طعمه، از آن ها استفاده می کند.

رفتارهای مختلف مارها

مارها چند روش کُشنده و حیرت آور برای شکار طعمه دارند. بسیاری از مارها جانوران خیلی بزرگتر از خود را می خورند. همه مارها سمّی نیستند؛ فقط تعدادی از آن ها سمّی هستند و با سمّ خود می توانند انسان را بکشند. مار کبری، افعی و مار زرنگی خطرناک ترین مارها هستند.

مار می تواند فک بالا و پایین خود را از هم جدا کند. این وضعیت به مار امکان می دهد تا دهانش را خیلی باز کند. بدن مار نیز کش می آید تا غذایی که می خورد در آن جا بگیرد.

مار زهردار آفریقایی از درخت ها صعود می کند و پرندگان را از لانه هایشان می رباید.

مار زنگی هم مثل بسیاری از مارها نیش زهر دارد. زهر مار، طعمه را فلج می کند.

بعضی از مارهای بزرگ سمّی نیستند. آن ها برای شکار دشمن خود به دور آن می پیچند و آن را خفه می کنند. برای مثال، آناکوندا (نوعی مار بوآ) یک تمساح را مچاله کرده است تا آن را بکُشد.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد