نوزاد خزندگان

برخی از خزندگان از تخم هایشان و نوزادانی که از تخم بیرون می آیند، مراقبت می کنند. اما بیشتر خزندگان در مکانی امن تخم می گذارند و نوزادان را رها می کنند تا روی پای خود بایستند.

مراقبت از تمساح ها

تمساح های رود نیل از نوزادان خود مراقبت می کنند. مادر 40 تخم می گذارد و هر دوی والدین به مدت 90 روز از آن ها مواظبت می کنند.

وقتی نوزادان از تخم بیرون می آیند، مادر آن ها را در دهانش جمع می کند و به آبگیر آرامی می برد تا ازآن ها مراقبت کند.

وقتی نوزاد تمساح از تخم در می آید، صدای جیغ مانندی ایجاد می کند تا توجه ی مادر را به خود جلب کند.

شروع بد

لاک پشت ها در طول شب، درون حفره هایی در ساحل تخم گذاری می کنند. سپس به دریا برمی گردند. وقتی بچه لاک پشت ها از تخم در می آیند، به سوی دریا می شتابند. آن ها سفر خطرناکی پیش رو دارند و خیلی ها در مسیر رفتن به دریا طعمه ی خرچنگ ها و مرغ های دریایی می شوند.

بچه لاک پشت ها با سرعت هر چه بیشتر می دوند و سعی می کنند تا قبل از آن که خورده شوند خود را به دریا برسانند.

آشیانه ی بدن

مارها معمولاً تخم می گذارند وآن ها را رها می کنند و می روند، اما این افعی برای مراقبت از تخم هایش با بدنش آشیانه می سازد. افعی حدود 100 تخم می گذارد و به مدت سه ماه، دور آن حلقه می زند.

تخم ها برای رشد و نمو نوزادان به گرما نیاز دارند؛ بنابر این افعی خود را می لرزاند تا دمای بدنش را چند درجه افزایش دهد.

سرعت خروج از تخم

برخی از خزندگان زنده زا هستند و برخی دیگر مثل آفتاب پرست کوتوله، تخم می گذارند تا نوزادان بعداً از تخم بیرون بیایند.

بسیاری از جانوران تخم جانوران دیگر را می خورند. هر چه مدت در تخم ماندن خزنده کمتر باشد، شانس زنده ماندن آن بیشتر است.

آفتاب پرست روی شاخه ی درخت تخم چسبنده ای می گذارد. درون تخم نوزاد کاملاً رشد یافته ای وجود دارد. بعد از چند ساعت، نوزاد از تخم در می آید.

بالغ های مینیاتوری

وقتی خزندگان از تخم بیرون می آیند، رشد کاملی دارند و به تنهایی برای رو به رو شدن با جهان آماده اند. آن ها با آن که از بزرگسالان کوچک ترند، همه ی توانایی ها و غریزه های والدین خود را دارند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد