دفاع خزندگان

بیشتر خزندگان برای زنده ماندن باید پیوسته مراقب باشند. پرندگان، پستانداران و خزندگان دیگر منتظرند تا فوری عکس العمل نشان دهند. خزندگان با چند روش از خود دفاع می کنند.

بزرگ تر شدن

برخی خزندگان وقتی در برابر دشمن به دام می افتند، خود را بزرگتر و ترسناک تر نشان می دهند. بیشتر خزندگان بخشی از بدن خود را از هم باز می کنند.

این مارمولک چین دار، چین دور گردن خود را باز می کند، جلو می آید و با صدای بلند فش فش می کند. اگر این ترفند کارگر نیفتاد، فرار می کند.

تغییر رنگ

آفتاب پرست رنگ پوست خود را تغییر می دهد تا با محیط اطرافش هم رنگ شود. رنگ پوست این جانور حالت های آن را هم نشان می دهد.

آفتاب پرست رنگ پوست خود را به سبز روشن تغییر می دهد تا هم رنگ برگ درخت ها شود. اکنون رنگ خود را به قهوه ای روشن تغییر داده است تا هم رنگ جنگل بشود. وقتی عصبانی است، برای هشدار به دشمن طرح خط دار به خود می گیرد.

فریب دادن با دُم

فریب دادن دشمن به شکل خاص، معمولاً مهاجم را گول می زند. بیشتر مارمولک ها وقتی به آن ها حمله می شود، دم خود را جدا می کنند. دم چند دقیقه جست و خیز می کند و باعث گیج شدن مهاجم می شود.

تظاهر به مرگ

بسیاری از مهاجمان فقط جانوری را که خود کشته اند، می خورند. برخی از خزندگان وقتی تهدید می شوند، خود را به مردن می زنند و از این کار نتیجه می گیرند. برای مثال، مار بی زهر قلّاده دار، به پشت می خوابد، دهانش را باز و نیشش را آویزان می کند. در این حالت، دشمن تصوّر می کند که با جسد ماری رو به روست و به راه خود ادامه می دهد. سپس این مار حیله گر، دوباره به حالت عادی برمی گردد و فرار می کند.

خار

بدن مولاک (بزمجه ی قهوه ای رنگ) پوشیده از خارهای تیز است. این خارها، جویدن آن را ناخوش آیند می کنند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد