حواس مخصوص

خزندگان هم جهان را مثل بقیه ی جانوران احساس می کنند. بویایی، شنوایی، لامسه، بینایی و چشایی آن ها مانند همه ی جانوران است. اما برخی از خزندگان از حواس خود به روش متفاوتی استفاده می کنند.

دید شب

سوسمار مالایا هم مانند بسیاری از شکارچی های شب چشم های بزرگی دارد که می تواند مقدار زیادی نور را جمع کند. در طول روز مردمک چشم این جانور تا اندازه ی زیادی بسته می شود تا از چشم های فوق العاده حساس آن در برابر نور زیاد محافظت کند.

سوسمار مالایا از شنوایی و بینایی خیلی خوبی برخوردار است و در تاریکی حشرات را به خوبی می بیند و شکار می کند. چشم سوسمار پلک ندارد، سوسمار از زبانش برای تمیز کردن چشم هایش استفاده می کند. مردمک چشم در طول روز خیلی کوچک می شود و نور کمی را عبور می دهد. شب ها مردمک کاملاً باز می شود تا نور بیشتری را عبور دهد.

دیدن گرما

برخی از خزندگان حواس بیشتری دارند. برای نمونه، مار زنگی گرما را می بیند. دو چال کوچک دو طرف سر مار که در جلوی چشم های آن قرار دارد، کمترین مقدار گرمای ساطع شده از جانوران دیگر را تشخیص می دهد. این حس فوق العاده به مار امکان می دهد تا در تاریکی هم شکار کند.

زبان دو شاخه

مارها بینایی و شنوایی خیلی ضعیفی دارند. بیشتر مارها با بوییدن و احساس لرزشی که جانور دیگری ایجاد می کند، طعمه ی خود را می یابند. مارها با داخل بردن و خارج کردن زبانشان هوا را می چشند. آن ها با این عمل بوی جانوران دیگر را احساس می کنند.

دو بین

چشمان آفتاب پرست در آن واحد دو جهت متفاوت را می بینند و چشمهای آن مثل لوله ی یک توپ جنگی برای یافتن حشرات، دور خود می چرخند. آفتاب پرست ها با این چشمها می توانند به آسانی طعمه های خود را شکار کنند. هیچ کس نمی داند که آیا مغز آفتاب پرست، در یک زمان یک تصویر را می بیند یا دو تصویر را.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد