زندگی خزندگان

چه چیزی خزنده را خزنده می کند؟ خزنده پوستی پولک دار دارد، تخم می گذارد و ((خون سرد)) است. یعنی بدن خزنده گرما تولید نمی کند و به اندازه ی محیط گرم و سرد می شود. مارمولک ها، مارها، لاک پشت ها و تمساح ها همه خزنده اند.

مارها

همه ی مارها گوشت خوارند. برخی از آن ها حشره و کرم می خورند و برخی می توانند طعمه ای به بزرگی تمساح را بخورند. مارها در همه ی نقاط جهان به جز قطب جنوب، وجود دارند.

مارمولک ها

بیشتر مارمولک ها موجوداتی کوچک و چاپک اند. برخی از آن ها تا طول سه متر (10 فوت) رشد می کنند. مارمولک ها هم مانند مارها در همه جای زمین دیده می شوند.

تمساح ها

تمساح ها و بستگان نزدیک آن ها، آلیگاتورها (تمساح آمریکایی و چینی)، شکارچی هایی درنده اند. تمساح ها در کناره ی رودخانه های مناطق گرمسیر دیده می شوند. تمساح ها در شرایط مناسب بیش از 100 سال زندگی می کنند.

لاک پشت غیر آبزی

لاک پشت غیر آبزی مانند بقیه ی لاک پشت هاست، اما به جای آب روی خشکی زندگی می کند. لاک سخت بیرونی لاک پشت ها از آن ها محافظت می کند.

لاک پشت ها

لاک پشت ها بیشتر عمر خود را در دریاهای کم عمق و گرم به سر می برند و فقط برای تخم گذاری به خشکی می آیند. برخی لاک پشت ها صدها کیلومتر شنا می کنند تا محل مناسبی برای تخم گذاری بیابند. لاک پشت ها به جای پا، باله دارند.

گرم و سرد

از آن جا که لاک پشت خون سرد است، گرما و سرما بیش از جانوران خون گرم، روی آن تأثیر دارد. اگر محیط خیلی سرد شود، این جانوران تنبل می شوند. اگر محیط خیلی گرم شود، آب بدنشان خشک می شود و می میرند. لاک پشت هر روز تلاش زیادی می کند تا در درجه حرارت مناسب قرار گیرد. برای مثال :

پوست چرمی این ایگوانا (سوسمار آمریکایی) آن را از خشک شدن محافظت می کند.

صبح: بعد از شبی سرد حمام آفتاب می گیرد.

ظهر: در گرم ترین زمان روز در سایه پنهان می شود.

بعدازظهر: برای گرم و خنک شدن، به آفتاب و سایه میرود.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد