پستانداران دریا

برخی از پستانداران همه ی عمر خود را در دریا می گذارنند. برخی هم نزدیک ساحل زندگی می کنند و بعضی اوقات را در ساحل به سر می برند.

زندگی دریایی

سه گونه پستاندار وجود دارند که هرگز به ساحل نمی آیند. دلفین ها، نهنگ ها وگاوهای دریایی متعلق به این دسته اند. همه ی این جانوران باله و باله ی دم دارند.

نهنگ ها

نهنگ ها بزرگ ترین جانوران روی کره ی زمین اند. نهنگ ها زیر پوست خود لایه ای چربی به نام پیه نهنگ دارند که بدن آن ها را گرم نگه می دارد.

نهنگ با مجرای تنفس روی سرش نفس می کشد. هوای بازدم با صدای بلندی به بیرون فرستاده می شود.

چرندگان دریا

گاو دریایی روی علف های دریایی و گیاهان دیگر زیر آب چرا می کند. گاو دریایی دارای لب بالایی شکاف داری است که برای گرفتن غذا به آن کمک می کند.

دلفین ها

دلفین جانوری باهوش و دوست داشتنی است. آن ها شناگران پر سرعتی هم هستند. دلفین ها مانند نهنگ ها و گاوهای دریایی، باله ی دم خود را به طرف بالا و پایین حرکت می دهند تا بتوانند در آب پیش روند.

درون و برون دریا

فُک، شیر دریایی و فیل دریایی پستاندارانی دریایی اند که بخشی از زندگی خود را روی خشکی می گذرانند. آن ها به جای باله ی دم، پاهای عقب باله مانند دارند. فُک ها شناگرانی ماهرند، اما روی زمین به سختی حرکت می کنند.

زندگی روی زمین

علت اصلی خروج فُک، شیر دریایی و فیل دریایی از آب، جفت گیری و زایمان است. فُک دریایی حلقه ای در برف برای بچه اش لانه می سازد.

  • این فُک ماده دنبال شکافی در یخ می گردد. او وارد برف می شود و ساختن لانه را شروع می کند.
  • فُک سوراخی در برف فشرده ایجاد می کند. وقتی کار را تمام می کند، بچه اش جایی راحت و امن می یابد.
  • بچه فُک که توله ی فُک نامیده می شود، شش هفته داخل لانه می ماند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد