بچه های پستانداران (تولید مثل)

بیشتر بچه های پستانداران وقتی متولد می شوند، بی پناه اند و به نگهداری زیادی نیاز دارند. جانورانی که می توانند بچه های خود را در جای امنی مثل لانه پنهان کنند، معمولاً چند بچه دارند. حیواناتی که نمی توانند این کار را بکنند معمولاً در یک زمان، یک یا دو بچه دارند؛ بنابر این به دقت از آن ها مواظبت می کنند.

تعداد اندکی از پستانداران از تخم متولد می شوند. آنها شامل پلاتی پوس منقار اردکی و مورچه خارخاردار می باشند. این پستانداران تخم گذار فقط در استرالیا و گینۀ نو زندگی می کنند. تمام پستاندارانِ دیگر بچه به دنیا می آورند. فرزندان این حیوانات تا قبل از تولد برای مدتی درون بدن مادر نگه داری می شوند. در تعداد اندکی از پستانداران همچون کانگورو، والابیها و کوآلا، فرزندان در کیسه ای که در زیر شکم مادر است، رشد خود را به پایان می رسانند. فرزند بیشتر پستانداران تا قبل از تولد برای مدتی طولانی درون بدن مادر نگه داری می شود. پستاندارانِ ماده از شیری که در بدن خودشان ساخته می شود، به بچه هایشان غذا می دهند. سایر حیوانات قادر به انجام چنین کاری نیستند.

بچه زرافه

زرافه ها معمولاً در یک زمان یک بچه دارند. بچه زرافه طعمه ی خوبی برای شیرهاست؛ بنابر این مادرش باید از آن مراقبت کند. اگر بچه زرافه مورد حمله قرار گیرد، مادر با پاهای قوی ضربه ای کشنده به دشمن می زند. زرافه ی مادر بچه اش را لیس می زند تا تمیز شود؛ بنابر این، بوی بچه دشمن را جذب نمی کند.

نوزادان زیاد

موش ها نوزادان زیادی دارند- داشتن هشت نوزاد کاملاً طبیعی است. نوزادان در لانه ای که آن ها را گرم نگه می دارد، متولد می شوند. دشمن هایی مثل جغد و گربه بسیاری از بچه ها را راحت شکار می کنند.

آموزش زندگی

توله خرس های قطبی، حدود دو یا سه سال با مادر زندگی می کنند و می آموزند که چگونه در قطب زندگی کنند. مادر به بچه اش یاد می دهد که چگونه برای غذا شکار کند. توله ها وقتی به قدر کافی بزرگ شوند که بتوانند تنها شکار کنند، مادر را ترک می کنند.

زندگی در کیسه

پستانداران کیسه دار مثل این کانگورو، بچه ی خود را در کیسه ی زیر شکم شان حمل می کنند. بچه از پستان کوچکی که داخل کیسه است، تغذیه می کند. هرگاه بچه بترسد یا بخواهد استراحت کند، داخل کیسه می رود. بچه کانگورو تا یک سالگی همراه مادر است.

دوران بچگی طولانی

به جز انسان، فیل ها نسبت به بقیه ی جانوران مدت طولانی تری از بچه هایشان مواظبت می کنند. بچه فیل تا مدت 10 سال تحت مراقبت مادر است. فیل ها زندگی خانوادگی دارند؛ بنابر این بچه فیل زیر نظر خاله هاست. بچه فیل می آموزد که برای نوشیدن و حمام کردن از خرطوم خود استفاده کند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد