زندگی جمعی

بسیاری از پستانداران زندگی انفرادی ندارند، بلکه به صورت جمعی زندگی می کنند. علت این است که زندگی جمعی حتی برای شکارچی های درنده هم امن تر است.

گله ی گورخرها

گورخرها در گله های کوچک خانوادگی متشکل از یک نر، چند ماده و بچه ها زندگی می کنند. وقتی گله گورخرها در حال چریدن اند، تعدادی از آنها از گله محافظت می کنند. گورخرهای یک خانواده پوزه ی خود را به هم می مالند. گورخرها بخشی از گله ی بزرگ ترند. گاهی چند صد گورخر در یک گله زندگی می کنند.

پیوند خانوادگی

سنجاب های مرغ زار در حفره هایی در زمین و به صورت گروه های خانوادگی بزرگ زندگی می کنند. آن ها وقتی به هم می رسند همدیگر را می بویند. سنجاب به کمک بو می فهمد که آیا سنجاب دیگر به خانواده اش تعلق دارد یا نه.

زندگی شیرها

تنها گروه گربه سانان که زندگی جمعی دارند، شیرها هستند. زندگی آن ها به همکاری کردن با یکدیگر بستگی دارد. گروه شیرها به گله ی شیر معروف است.

شیر نر از قلمرو گروه محافظت می کند. شیرهای ماده به صورت گروهی به شکار می پردازند، کمین می کنند و تغییر مسیر می دهند. آن ها از توله ها هم مواظبت می کنند.

آویزان شونده ها

گیبون ها (کوچک ترین بوزینه ی آدم نما) زندگی خانوادگی دارند. نر و ماده به صورت جفت با هم زندگی می کنند و هر دو یا سه سال صاحب یک بچه می شوند.

بچه ها تا شش سال با والدین زندگی می کنند. هر عضو خانواده برای یافتن غذای خودش جست و جو می کند، اما در جنگل های انبوه با صدا کردن یکدیگر با هم در تماس اند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد