فرار از دشمن

تنها قوی ترین، وحشی ترین و بزرگ ترین جانوران از حمله ی دشمنان در امان اند. بیشتر جانوران در جهان وحش در معرض خطر خورده شدن اند. جانوران از راه های مختلف، خود را از خطر مصون می دارند.

بالا و دور

فرار معمولاً بهترین نوع دفاع است. سنجاب ها با صعود از درخت ها فرار می کنند. این جانوران روی شاخه های خیلی نازک می پرند تا دشمنان نتوانند به آن ها دست یابند.

این سنجاب خاکستری در معرض دید دشمنان است. سنجاب خیلی چالاک است و برای ایمن ماندن به سرعت از درخت بالا می دود.

خارهای محافظ

خارهای تیز پشت اکیدنه در برابر دشمن از آن محافظت می کنند.

  • هرگاه اکیدنه احساس خطر کند، شروع به کندن زمین می کند.
  • اکیدنه با استفاده از چنگال هایش زمین را سوراخ می کند.
  • اگر دشمن بخواهد اکیدنه را از زمین بیرون آورد، خارهای آن چنگال دشمن را سوراخ می کند.

بوی ناخوش آیند

راسوی وحشی وقتی احساس خطر کند، دمش را به سمت دشمن می چرخاند. این جانور در ناحیه ی دم، غده ای دارد که مایعی بو دار را به بیرون می پاشد. بوی بد راسو به قدری زننده است که بیشتر دشمنان را فراری می دهد.

چهار پایان شاخ دار

برخی از جانوران گیاه خوار روی سرشان شاخ های تیزی دارند. بسیاری از آن ها برای محافظت خود در برابر جانوران گوشت خوار از شاخ هایشان استفاده می کنند. نرها وقتی بر سر ماده ها رقابت می کنند نیز از شاخ برای جنگیدن استفاده می کنند.

زره فلس

آرمادیلو (پستانداری از راسته ی بی دندانان) پوستی استخوانی، خشن و شاخی دارد که مانند زره آن را از حمله ی دشمن مصون می دارد. پوسته ی استخوانی از نوک بینی تا انتهای دمش کشیده شده است. هر پوسته ای به پوسته ی بعدی وصل است؛ بنابر این آرمادیلو کاملاً در امان است. هرگاه به آرمادیلو حمله شود، دور خود حلقه می زند و به شکل گوی سختی درمی آید.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد