استتار

بسیاری از جانوران روی بدنشان رنگ ها و نقش هایی دارند که به آن ها کمک می کند تا با محیط هم رنگ شوند. به این کار استتار می گویند. استتار کمک می کند تا جانوران بدون آن که دیده شوند، شکار کنند. استتار هم چنین باعث می شود تا جانوران خود را از دید دشمن پنهان کنند. برای مثال، نوارهای روی بدن این ببر هندی به آن کمک می کند تا بین علف های بلند دیده نشود.

خط و خال

بسیاری از جانورانی که در جنگل ها و علف زارها زندگی می کنند، روی پوست بدنشان خط و خال دارند. وقتی نور خورشید از لا به لای درخت ها به زمین می تابد، نقش و نگار ایجاد می کند. خط و خال جانوران نیز مانند این نقش و نگارهاست. بیشتر جانوران محیط پیرامونشان را به رنگ سیاه و سفید می بینند؛ بنابر این، این پلنگ، روی درخت را به سختی می بینند.

پوشش بدون خط و خال

رنگ تیره هم سبب استتار می شود. این غزال ها با علف زار قهوه ای هم رنگ اند. شکم روشن و پشت تیره رنگ غزال ها سبب می شود تا از فاصله ی دور در علف زارها دیده نشوند. غزال ها به هوا می پرند تا به دشمنان نشان دهند که گرفتن آن ها سخت است.

پشم خاکستری

این تنبل سه انگشتی، در جنگل های استوایی زندگی می کند. تنبل با پشم خاکستری در سبزه زارهای کوچک پنهان می شود. رنگ های تنبل به این جانور کمک می کند تا در میان برگ ها از دید دشمنان پنهان بماند.

نوارهای نامشخص

گورخرها روی پوستشان، نقش و نگار تندی دارند. اما فاصله ی دور و گرمای مواج دشت های آفریقا شکل گورخرها را درهم بر هم می کند و نوارها سبب می شود تا به سختی دیده شوند.

تغییر فصل ها

با تغییر فصل ها رنگ برخی از جانوران مثل خرگوش کوهستان و روباه قطبی تغییر می کند و سبب استتار آن ها می شود. پشم آن ها در زمستان به رنگ سفید است، اما در تابستان به رنگ قهوه ای می گراید. پوشش سفید خرگوش کوهستان، با برف زمستانی هم رنگ است.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد