غذای جانوران پستانداران

برخی جانوران گیاه، بعضی گوشت و تعدادی هم هر دو را می خورند. گیاه خوارها دندان های پهنی دارند که برای جویدن غذا به آن ها کمک می کند. گوشت خوارها برای کشتن و خوردن غذای شان دندان های تیزی دارند.

غذای گیاهی

بسیاری از گیاه خوارها فقط یک نوع گیاه یا فقط قسمت خاصی از گیاه را می خورند. به همین علت، گیاه خوارهای مختلف می توانند در یک منطقه زندگی کنند و همگی غذای کافی داشته باشند. در این جا از علف زارهای آفریقا مثالی می زنیم:

  • گور خر در علف زار چرا می کند.
  • کرگدن به بوته ها گاز می زند.
  • زرافه برگ های بالایی درخت را می خورد.

دندان های آزار دهنده

موش ها تقریباً همه چیز می خورند و حتی می توانند فلز را هم بجوند. موش گونه ای پستاندار است که جونده نامیده می شود. همه ی جونده ها دندان های جلوی قوی دارند. رشد این دندان ها هیچ وقت متوقف نمی شود و هنگام غذا خوردن ساییده می شوند.

بامبو (خیزران) خوارها

وابستگی زندگی به نوع خاصی از غذا خطرناک است. پاندای بزرگ مقدار زیادی بامبو می خورد. بعضی از سال ها که کمبود بامبو پیش می آید، بسیاری از پانداها گرسنه می مانند.

پانداها، پرندگان و جوندگان را هم می خورند، اما معمولاً این کار را نمی کنند.

گوشت خوارها

گوشت بیش از گیاه به حیوان انرژی می دهد؛ بنابر این گوشت خوارهایی مثل این شیر ماده نسبت به گیاه خوارها وقت کمتری را صرف خوردن می کنند. فک شیر ماده متشکل از ماهیچه های قوی است تا برای کشتن و خوردن طعمه به آن کمک کند.

شکارچی ها

تمام گربه های بزرگ به سمت طعمه می خرامند، سپس حمله می کنند و آن را می گیرند. یوزپلنگ هم این کار را می کند، اما می تواند تا مسافت طولانی نیز قربانی را تعقیب کند. دنبال کردن طعمه آن ها را خسته می کند، اما گوشتی که می خورند انرژی از دست رفته را باز می گرداند. دندان های شیر به شکل های مختلف است تا این جانور بتواند غذایش را به چنگ آورد و آن را پاره و تکه تکه کند.

غذای نوزادان

یکی از ویژگیهای پستانداران این است که در بدن مادر برای تغذیه ی بچّه ها شیر تولید می شود. همه ی پستانداران مادر به نوزادانشان شیر می دهند. غده های شیری روی سینه یا شکم مادر، شیر تولید می کنند. شیر منبع غنی غذاست و بلعیدن آن برای نوزاد آسان است.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد