دنیای پستانداران

اغلب، پستانداران را می توان در هر کجای دنیا یافت. پستانداران به شیوه های بسیار متفاوتی از هم زندگی می کنند. خفاشها می توانند پرواز کنند. والها، گرازهای دریایی و دلفینها تمام زندگی شان را در آب می گذرانند. خوکهای دریایی بیشتر وقتشان را در آب سپری می کنند اما برای زاد و ولد به ساحل می آیند. موشهای کور در سوراخهای زیر زمینی زندگی می کنند، در حالی که گوزنها، بزهای کوهی و اسبهای وحشی در علفزارهای وسیع زندگی می کنند. انترها، میمونها و سنجابها از درختان بالا می روند و بیشتر وقتشان را روی درختان سپری می کنند. البته ما انسانها نیز در هر کجای این دنیا زندگی می کنیم.

جانوران پستاندار متفاوت به نظر می رسند، اما چه در دریا شنا کنند، در هوا پرواز کنند یا روی خشکی زندگی کنند، همگی پستاندارند. هزاران گونه پستاندار مختلف، اعم از من و شما (انسان ها) وجود دارد.

مو یا خز

پستانداران تنها حیواناتی هستند که مو یا خز دارند. بدن بیشتر آنها همانند اسبها، گربه ها، سگها و موشها پوشیده از موست. برخی دیگر همچون گرازهای دریایی و والها، تنها بر قسمتهایی از بدنشان مو دارند. ما انسانها نیز جزء پستانداران می باشیم، از این رو بر روی قسمتهایی از بدنمان مو داریم.

گرم شدن

بدن پستاندار آن را گرم نگه می دارد. دمای بدن پستانداران چه در محیط گرم و چه در محیط سرد، ثابت می ماند. پستانداران خون گرم نامیده می شوند. آن ها برای گرم ماندن بدنشان از انرژی زیادی استفاده می کنند و مرتب به غذا نیاز دارند.

پستانداران هم مانند پرندگان خون گرم هستند. این بدان معناست که درجه حرارت بدن آنها ثابت می ماند، حتی اگر آب یا هوای اطرافشان گرم یا خیلی سرد باشد. در صورتی که بیمار نباشیم، درجه حرارت بدن ما در حدود 37 درجه سانتی گراد باقی می ماند، حتی اگر در مکانهای خیلی گرم یا خیلی سرد قرار داشته باشیم.

پستانداران پرنده

خفاش تنها پستانداری است که می تواند پرواز کند. خفاش ها از دست هایشان به عنوان بال استفاده می کنند. هر بال از پوستی ساخته شده که روی استخوان بازوها و انگشتانش کشیده شده است.

پستانداران دریایی (شناگران)

برخی پستانداران مثل نهنگ ها، دلفین ها و فُک ها در دریا زندگی می کنند. آن ها مثل بقیه ی پستانداران هوا تنفس می کنند؛ بنابر این لازم است که مرتب به سطح آب بیایند.

پستانداران استثنایی (تخم گذارها)

بعضی از پستانداران تخمگذارند. پلاتیپوس ماده، برخلاف دیگر پستانداران که بچّه می زایند، دو یا سه تخم کوچک می گذارد و جوجه ها بعد از ده روز سر از تخم بیرون می آورند. پلاتیپوس ماده تقریباً پنج ماه به جوجه هایش شیر می دهد.

تنها سه گروه از پستانداران به جای بچه زاییدن تخم می گذارند. یکی از آن ها پلاتیپوس است. این حیوان در لانه اش که سوراخی کنار رودخانه است، تخم می گذارد. وقتی نوزادان از تخم بیرون می آیند، شیری که روی پوست مادر ترشح می شود را لیس می زنند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد