شبی در بیرون

شب های تابستان پر از انواع گوناگون حشرات است. جیرجیرک ها جیرجیر می کنند، پشه ها وزوز و کرم های شب تاب کوچک به سرعت در تاریکی گم می شوند. این راه انتقال پیام بین حشرات است. شب زمان خوبی برای حشرات است، زیرا هوا خنک است و بسیاری از دشمنان آن ها در خوابند. این حشرات کوچک در ساعت های تاریک شب غذا می خورند، شکار می کنند و به دنبال جفت می گردند. آن ها با روشن شدن هوا پنهان می شوند و زنبورها، پروانه ها و دیگر موجودات خورشید دوست، با گرما و نور آن باز می گردند.

منابع


نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد

دانستنی هایی درباره ی حشرات / نویسنده کلر لولین؛ مترجم محمد رستگارمقدم؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد