رنگ ها و فریب ها

حشرات به شکل ها و رنگ های مختلفی وجود دارند. برخی ویژگی هایی دارند که می توانند دشمن را بترسانند یا فریب دهند. حشرات دیگر سلاح های خاص خودشان را دارند.

قاتل نامرئی

آخوندک روی این گل کاغذی کمین کرده است. شکل و رنگ آخوندک مانند گل های اطراف است. وقتی حشره ی دیگری روی گیاه می نشیند، آخوندک می پرد و آن را می گیرد. از نظر حشره ی دیگر، آخوندک شبیه گل به نظر می رسد.

هشدار دهنده

برخی از حشرات رنگ های هشدار دهنده ای دارند. پوسته ی براق و روشن حشرات رنگارنگ به سادگی روی برگ دیده می شود. رنگ ها به دشمن هشدار می دهند که مزه ی بدی دارند. دشمن ها به زودی می آموزند که حشرات رنگارنگ را نخورند.

جنگ چسبناک

نوزاد اره مگس از برگ کاج که دارای مایعی چسبناک به نام صمغ است، تغذیه می کند. اگر به نوزاد اره مگس حمله شود، از صمغ خود به صورت سلاح استفاده می کند.

مورچه به نوزاد اره مگس حمله می کند. نوزاد اره مگس حبابی از صمغ چسبناک ترشح می کند. نوزاد اره مگس مورچه را به صمغ خود می چسباند.

نیش­دار ها

حشراتی از قبیل زنبور وزنبور عسل در دم خود نیش دارند. این حشرات مواد شیمیایی کُشنده یا صدمه زننده را به دشمن خود تزریق می کنند. برای مثال، زنبور خاکی با نیش خود کرم پروانه را فلج می کند.

منابع


نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد

دانستنی هایی درباره ی حشرات / نویسنده کلر لولین؛ مترجم محمد رستگارمقدم؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد