غذای حشرات

حشراتی هستند که تقریباً از همه چیز تغذیه می کنند؛ از جمله: چوب، کاغذ، شهد گیاهان، مربا، میوه، جلبک، سایر حشرات و حتی از خون انسان و سایر حیوانات تغذیه می کنند. ضمایم دهانی بیشتر حشرات برای استفاده از غذای خاصی تکامل یافته است. برخی از ضمایم دهانی برای گاز گرفتن، جویدن، خراشیدن، مکیدن، سوراخ کردن یا میل زدن اختصاص یافته اند.

بیشتر حشرات تنها یک نوع غذا می خورند. بسیاری از حشرات گوشت خوارند، اما بیش از نیمی از آن ها از گیاهان تغذیه می کنند. برخی دیگر فضولات جانوران دیگر را می خورند. حشرات غذایشان را پیدا می کنند، آن را می خورند و از آن نگهداری می کنند. برای مثال :

مورچه همراه بقیه ی مورچه های گروه، لانه اش را از عسل انباشته است. مورچه عسل را برای موقعی که گروه فاقد غذا می شود، ذخیره می کند.

نوعی سوسک به نام سرگین غلتان فضولات جانوران دیگر را می خورد. دو سرگین غلتان زیر مقداری فضله را به لانه ی خود می برند. ماده روی آن تخم می گذارد؛ بنابر این وقتی نوزادان از تخم درمی آیند، مقداری غذا برای خوردن دارند.

بخش های دهان

دهان حشره برای خوردن غذای ویژه ای طراحی شده است.

ملخ یک جفت فک دارد که مثل انبر دست عمل می کنند. فک های ملخ تکه های کوچکی از گیاه را می گیرد و می کَند.

پشه ی ماده، خرطوم باریک و تیزی دارد. پشه، خرطوم خود را وارد پوست می کند و خون می مکد.

دهان مگس مثل اسفنج است تا غذایش را جذب کند.

دام ابریشمی

عنکبوت هندسی هم مثل بسیاری از عنکبوت ها، برای گرفتن غذایش تور می بافد. تار ابریشمی در کیسه ی خاصی در شکم عنکبوت ساخته می شود. تار این عنکبوت هندسی چسبناک است. مگس هایی که روی تار می نشینند، به آن می چسبند.

مکندگان

برخی حشرات مثل حشره ی قاتل مقداری از بزاقشان را داخل بدن قربانی خود تزریق می کنند. بزاق حشره، قربانی را از درون حل می کند. سپس حشره ی قاتل شیره ی درون بدن قربانی را می مکد.

منابع


نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد

دانستنی هایی درباره ی حشرات / نویسنده کلر لولین؛ مترجم محمد رستگارمقدم؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد