نوزاد حشرات 

بیشتر حشرات تخم می گذارند. برخی تخم ها را رها می کنند و می روند، ولی بقیه از آن ها نگهداری می کنند. حتی برخی از حشرات از نوزادان خود مراقبت هم می کنند.

یک حشره در ابتدا به صورت تخم است و به هنگام رشد، تغییر شکل می دهد. وقتی حیوان بزرگتر می شود، سرانجام پوست سخت بیرونی اش ترک می خورد و در زیر آن یک پوست نو و بزرگتر رشد می یابد که سپس گسترش یافته، سخت می شود.

بدل

برخی از جانوران از قبیل حلزون ها و ملخ ها نوزادانی دارند که به نظر می رسد نمونه ی کوچکی از خودشان اند. پوست و صدف حلزون همراه با خودش رشد می کنند. نوزاد حلزون درست مانند نمونه ی کوچکی از حلزون بالغ است. وقتی بچه حلزون ها بزرگ می شوند، صدف آن ها هم رشد می کند.

پوست بچه ملخ رشد نمی کند. با بزرگ تر شدن ملخ، پوست بزرگ تر و جدیدی به جای پوست قدیمی شکل می گیرد. پوست قدیمی می شکافد و ملخ از زیر آن بیرون می آید.

تغییر بزرگ

برخی از حشرات با والدین خود کاملاً متفاوت به نظر می رسند. تخم کفشدوزک به کرم حشره یا لارو تبدیل می شود. کرم حشره رشد می کند و دور خود پوسته ی سختی به نام شفیره به وجود می آورد. کرم حشره داخل شفیره به رشد خود ادامه می دهد. بعد از سه هفته، کفشدوزک بالغ از شفیره بیرون می آید. رنگ آن ابتدا زرد است، اما چندی بعد تغییر رنگ می دهد.

مواظبت والدین

برخی والدین تخم ها را رها می کنند و می روند، ولی بقیه از آن ها نگهداری می کنند. حتی برخی از حشرات از نوزادان خود مراقبت هم می کنند. به عنوان مثال:

  • شب پره روی برگ ها تخم می گذارد و سپس آن جا را ترک می کند. نوزادانی که از تخم بیرون می آیند، کرم پروانه نامیده می شوند. نوزادان با اشتهای زیادی از تخم بیرون می آیند، اما مقدار زیادی غذا هم دور و بر آن ها وجود دارد.
  • عنکبوت بی تار هر جا میرود تخم هایشان را با خود می برد. این نوع عنکبوت برای تخم هایش پیله می بافد تا بتواند آن ها را حمل کند. عنکبوت بی تار تا بیرون آمدن نوزادان از تخم از آن ها مواظبت می کند.
  • عقرب ماده از تخم هایش مواظبت می کند و بچه هایش را روی کمر خود حمل می کند.

منابع


نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد

دانستنی هایی درباره ی حشرات / نویسنده کلر لولین؛ مترجم محمد رستگارمقدم؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد