حشرات

بزرگترین گروه بندپایان، حشرات هستند. تعداد گونه های حشرات از مجموع گونه های مهره داران و سایر بی مهرگان بیشتر است.

حشرات تنها بی مهره ای هستند. تمامی حشرات در اطراف بدنشان پوستی سخت به نام ((اسکلت خارجی)) دارند. این پوسته درست مانند یک زره محکم، از قسمتهای نرم داخل بدن حشره محافظت می کند.

همه ی حشرات بالغ شش پا دارند و بدنشان از سه قسمت سر، سینه و شکم تشکیل شده است. سر شامل چشمها، دهان، گیرنده هایی به نام شاخکها یا حس گرها می باشد. از شاخکها برای بوییدن و احساس کردن استفاده می شود. شش پای حشرات و همچنین بالهایشان به بخش سینه متصل است. اکثریت آنها چهار بال، برخی دیگر دو بال و تعداد کمی از آنها مثل مورچه به طور کلی بال ندارند. تمامی موجودات یعنی سوسک، زنبور، پروانه، ساس، سنجاقک، مگس و مورچه حشره محسوب می شوند.

دنیای حشرات

جهان مملو از حشراتی مثل مورچه ها، مگس ها، عنکبوت ها و هزارپایان است. بیش از ( یعنی 80 درصد ) انواع جانوران شناخته شده ی جهان را تشکیل می دهند.

در مجموع بیش از 850000 گونه حشره در دنیا وجود دارد. اغلب، حشرات در همه جا یافت می شوند؛ از مناطق سرد و کوههای پوشیده از برف گرفته تا مناطق گرم و جنگلهای گرمسیری. حشرات تنها حیوانات بی مهره ای هستند که قادرند پرواز کنند. اندازۀ آنها به میزانی قابل توجه متفاوت است. به عنوان مثال بزرگترین حشره، سوسک بزرگ آفریقایی است که بیش از 100 گرم وزن دارد و کوچکترین شان نوعی مگس است که تنها با چشم مسلّح دیده می شود.

رفتارهایی میان حشرات

زنبور عسل و سنجاقک هر دو حشره اند؛ با این حال، رفتارهای متفاوتی دارند. برای نمونه، زنبورهای عسل زندگی جمعی دارند و در گروه های بزرگ زندگی می کنند، اما سنجاقک ها تنها زندگی می کنند.

انواع و برخی از گروههای حشرات

گروه عظیم حشرات در قالب گروههای کوچکتر متعددی جای گرفته اند. اعضای هر یک از این گروههای کوچکتر در بعضی موارد شبیه هم هستند.

  • سوسکها دارای بالهای خارجی سخت و محکم یا بال قاب مانند می باشند. این بالها سبب محافظت از بالهای نازکتر زیرین که برای پرواز به آنها نیاز است، می گردد.
  • پروانه ها (و بیدها) یکی از رنگارنگ ترین گونه های حشرات اند. پروانه ها (و بیدها) بالهایی دارند که با فلسهای بسیار کوچک پوشیده شده اند. این فلسها سبب رنگهای زیبای پروانه ها و بیدها می باشد.
  • مگسها فقط دو بال دارند. در پشت این بالها بر روی ساقه ها دو برآمدگی کوچک به رنگ روشن وجود دارد که ممکن است در خیلی وقت پیش آنها هم بال بوده باشند.
  • زنبورهای عسل (و سایر زنبورها)، چهار بال شفاف و نازک دارند. برخی از زنبورهای ماده این گروه می توانند نیش بزنند.
  • عنکبوت ها هشت پا (چهار جفت پا)دارند که یک جفت از حشرات دیگر بیشتر است. بدن آن ها متشکل از دو قسمت (سر و سینه در قسمت جلو، و شکم در قسمت عقب) است. آن ها هیچ وقت بال ندارند. بسیاری از عنکبوت ها برای به دست آوردن غذا تور می بافند.
  • عقرب، کنه و شپش از اقوام نزدیک عنکبوت ها هستند. عقرب ها بدنی دو قسمتی و کنه ها و شپش ها بدنی یک قسمتی دارند. آن ها هم مانند عنکبوت ها چهار جفت پا دارند.
  • ساس ها نوع خاصی از حشرات هستند که زائده های دهانی منقار مانند بلندی دارند.
  • صدپا و هزارپا بدن های جمع شونده بلندی دارند که از بخش های جداگانه تشکیل شده است. صدپاها در هر بخش از بدن خود یک جفت پا، و هزار پا دو جفت پا دارد.
  • حلزون ها و لیسه ها پا ندارند. آن ها بر روی شکم های نرم شان می خزند. حلزون داخل صدف زندگی می کند، ولی لیسه می تواند بدون صدف زنده بماند.
  • کرم های خاکی بدنی نرم و بلند دارند که با موهای خیلی ریزی پوشانده شده است. کرم خاکی اسکلت یا صدف ندارد که از او محافظت کند. آن ها زیر سطح زمین و در خاک نرم و مرطوب زندگی می کنند.

منابع


نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد

دانستنی هایی درباره ی حشرات / نویسنده کلر لولین؛ مترجم محمد رستگارمقدم؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد