غذا و تغذیه

پرندگان نیز همانند تمام حیوانات برای زنده ماندن نیاز به غذا دارند. پرندگانی وجود دارند که فقط گوشت تازه و بعضی دیگر فقط مواد گیاهی می خورند. برخی از گونه ها فقط از حیوانات مرده و مواد زاید تغذیه می کنند. بیشتر پرندگان در روز غذا می خورند ولی بعضی دیگر همچون بسیاری از انواع جغدها فقط در شب به شکار می پردازند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد