زاد و ولد

پرندگان، تخمهایی با پوسته سخت می گذارند، برخلاف تخم خزندگان که از پوسته نرمی برخوردار است. بیشتر پرندگان تخمهایشان را در لانه هایشان می گذارند. در صورتی که تخم پرنده به خودی خود رها شود، هرگز به جوجه تبدیل نخواهد شد. تمام پرندگان (به جز فاخته) با نشستن بر روی تخمهایشان، درجه حرارت لازم را برای تخمها حفظ می کنند. تا هنگامی که پرندگان جوان بتوانند از خود مراقبت کنند، والدینشان از آنها نگه داری می کنند.

چندی بعد از جفت گیری، پرنده ی ماده تخم می گذارد. پرنده ی ماده برای گرم ماندن تخم ها باید روی آن ها بنشیند، در غیر این صورت جوجه های داخل تخم ها می میرند.

پرنده به مدت دو هفته یا بیشتر روی تخم ها می خوابد. پرندگان بزرگ تر مدت بیشتری روی تخم ها می خوابند. وقتی جوجه آماده ی تولد است، راه خروج از تخم را نوک می زند. بیشتر جوجه ها به مراقبت نیاز دارند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد