پیام های پرندگان

پرندگان با جیغ زدن و آواز خواندن، پیام هایشان را رد و بدل می کنند، اما این تنها راه ارتباط برقرار کردن آن ها با یکدیگر نیست. زبان بدن هم به پرندگان دیگر امکان می دهد تا بفهمند آن ها چه می خواهند بکنند.

آواز پرنده

همه ی پرندگان صدا تولید می کنند، اما برخی از آن ها به پرندگان آواز خوان شهرت دارند و آوازی پیچیده می خوانند. معمولاً نرها آواز می خوانند تا جفت پیدا کنند یا نشان دهند که قلمرو خاص خودشان را دارند.

چکاوک علف زار وقتی در قلمروش گشت می زند، آواز می خواند و به پرندگان دیگر هشدار می دهد که به حدود او تجاوز نکنند.

رقصیدن

بسیاری از پرندگان مثل بوبی برای جذب پرنده ی ماده می رقصند. اگر بوبی موفق شود، ماده جلو می آید و با منقارش گردن نر را لمس می کند.

پرنده بوبی نر سعی می کند با بالا بردن پای آبی روشن خود پرنده ی ماده را جذب کند.

مرغ غواص با بال های قوسی شکل به طرف جفتش می رود. آن ها سرهای خود را به طرف همدیگر تکان می دهند. سپس به هم جلبک تعارف می کنند.

خودنمایی

روش دیگر جذب جفت، نشان دان رنگ های شگفت انگیز است. با قرقره ی می سی سی پی، کیسه های هوای زرد رنگ دو طرف گردنش را باد می کند. تراگوپان(نوعی قرقاول رنگارنگ بومی جنوب شرقی آسیا) سینه اش را باد می کند تا باله های قرمز روشن و آبی پوست خود را نشان دهد.

خانه ی عشق

مرغ کریچ ساز (بومی استرالیا و گینه ی نو) میان علف ها حفره ی کوچکی به وجود می آورد و آن را با چیزهایی مثل پر، صدف و دکمه تزیین می کند. این پرنده وقتی با ماده اش ملاقات می کند، یکی از این اشیاء را برمی دارد و با آن در اطراف آشیانه می خرامد. مرغ کریچ ساز نر (آبی) تلاش می کند تا پرنده ی ماده را جذب خود کند.

مراقبت !

پرندگان برای ترساندن رقیب ها از علائمی استفاده می کنند. نشان دادن ناراحتی خود به پرنده های دیگر معمولاً کافی است تا آن ها را بترساند و جلوی جنگ را بگیرید. عقاب فیلیپینی، رقیبی را که آماده ی حمله است، می ترساند. عقاب فیلیپینی برای ترساندن رقیبها پرهای روی سرش را بلند می کند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد