بدن و منقار

شکل بدن و منقار پرنده در یافتن و خوردن غذایی که دوست دارد، به آن کمک می کند. شکل بدن و منقار پرندگان تفاوت فاحشی با هم دارند.

زندگی دریایی

ماکاروها (مرغان دریایی از خانواده بطریق یا پنگوئن) کنار دریا زندگی می کنند و ماهی شکار می کنند. بدن عضلاتی و چاق و بال های کوچک به آن ها کمک می کند تا زیر آب خوب شنا کنند. ماکاروها می توانند پرواز کنند، اما در آب راحت تر از هوا حرکت می کنند. پاهای به هم پیوسته ی آن کمک می کنند تا در آب پارو بزند و جلو برود.

بال ها و چنگال ها

بال های بزرگ این عقاب سر سفید به آن امکان می دهد تا وقتی دنبال ماهی می گردد، بدون زحمت بر سطح آب بلغزد. عقاب با چنگال های تیزش طعمه را محکم می گیرد تا بتواند آن را به آشیانه اش ببرد و بخورد.

شکل منقار

منقار پرنده، ابزاری است که برای غذا خوردن ازآن استفاده می کند. بیشتر منقارها برای انواع ویژه ای از غذاها اختصاص یافته اند. پاهای پرندگان نیز بر اساس روش زندگی این حیوانات سازگاری یافته اند. پرندگان فاقد دندان برای جویدن هستند. این حیوانات همچنین سنگهای ریز را که در آسیاب کردن غذایشان به آنها کمک می کند، می بلعند.

پرندگان از منقارهای خود به عنوان ابزاری برای پیدا کردن غذا استفاده می کنند. منقار بزرگ این توکان به آن امکان می دهد تا در عمق شاخه های درختان جنگل به میوه ها برسد. منقار دندانه دار توکان برای محکم گرفتن میو ها مناسب است.

حفر کننده ها

اکراس قرمز (پرنده ای شبیه لک لک با منقار خمیده) مثل بسیاری از پرندگان ساحل دریاها و رودخانه ها، منقاری بلند و باریک دارد. اکراس برای پیدا کردن میگوهای کوچک و کرم های داخل گِل حاشیه ی رودخانه از منقارش استفاده می کند.

تور و نیزه

بسیاری از پرندگان جانوران دیگر را می خورند. برخی هم شکارچی های ماهری اند که طعمه هایی به اندازه ی میمون را شکار می کنند.برای مثال :

  • حواصیل از منقار خنجرمانند خود برای فرو کردن آن در بدن ماهی ها استفاده می کند.
  • کرکس منقار قلاب مانندی دارد. شکل منقار کرکس به آن امکان می دهد تا گوشت جانوران مرده را پاره کند.
  • پلیکان از منقار کیسه مانند خود مثل تور ماهیگیری استفاده می کند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد