پرواز

همه ی پرندگان بال دارند حتی آن هایی که نمی توانند پرواز کنند. پرنده ای که می تواند پرواز کند، غذایش را در هوا پیدا می کند یا به جاهای گرمسیر پرواز می کند تا در آن جا آشیانه بسازد و غذا بیابد. پرواز به پرنده امکان می دهد تا از چنگ دشمن بگریزد.

پرندگانی، حیواناتی که پرواز می کنند

پرندگان تنها موجوداتی هستند که پر دارند. این پرها در خشک و گرم نگه داشتن پرنده به آنها کمک می کنند. استخوانهای درازِ بالِ پرنده شبیه استخوانهای بازوی شماست. اما استخوانهای پرنده سبک و توخالی است، در صورتی که چنین نباشد پرنده قادر به پرواز نخواهد بود. یکی از بزرگترین استخوانهای بدن پرنده، استخوان سینه است؛ ماهیچه های بزرگی که بال را به حرکت در می آورند به استخوان سینه متصّلند. بعضی از استخوانهای ستون فقرات پرنده با هم ترکیب شده اند و آن را محکمتر و سخت تر کرده اند. به علاوه، بدن پرنده در جهت جریان طبیعی است و به او اجازه می دهد تا به راحتی در هوا پرواز کند.

لک لک بال های خود را به شکل آیرودینامیک می گشاید تا در هوا به پرواز درآید. این یکی، شاخه های درخت را برای ساختن آشیانه می برد.

از زمین برخاستن

همه ی پرندگان یکسان از زمین بلند نمی شوند. پرندگان کوچک می توانند به هوا بپرند، اما پرندگان بزرگی، مثل قو ها، باید سخت تلاش کنند تا به پرواز درآیند. برای مثال،قو، بال هایش را می گشاید. سپس روی آب ضربه می زند و می دود. سرانجام، قو به پرواز درمی آید.

پرندگان کوچک و بزرگ

پرندگان کوچک برای شناور ماندن در هوا بال هایشان را به سرعت به هم می زنند. بسیاری از پرندگان، بال های کوچکی دارند که برای پریدن در میان شاخه ها و درخت ها مناسب است. بیشتر پرندگان بزرگ بال های بزرگی دارند. آن ها برای نگهداری انرژی، به آرامی در هوا حرکت می کنند و گاه گاهی بال می زنند.

وقتی مرغ مگس کوچک بال های خود را خیلی سریع به هم می زند، می تواند میان هوا ثابت بماند.

از آن جا که پرندگان استخوان هایی توخالی دارند، حتی پرندگان بزرگ هم به قدری سبک اند که می توانند پرواز کنند.

پرندگانی که پرواز نمی کنند

تعداد کمی از پرندگان همانند کیوی و شترمرغ نمی توانند پرواز کنند. پنگوئنها نیز نمی توانند همانند سایر پرندگان پرواز کنند، اما از بالهایشان به عنوان عضوی برای شنا و پرواز در زیر آب استفاده می کنند.

شتر مرغ بزرگ ترین پرنده ی جهان است. این پرنده با وجود هیکل سنگین بال های کوچکی دارد که نمی تواند آن را به پرواز درآورد. در عوض، شترمرغ ها پاهای بزرگ و قدرتمندی دارند و سریع می دوند.

پنگوئن ها هم نمی توانند پرواز کنند، اما می توانند زیر آب شناکنند و از بال های خود مثل باله ی ماهی استفاده کنند. پنگوئن شناگری ماهر است و زیر آب به سرعت حرکت می کند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد