زندگی پرندگان

پرندگان برخلاف ماهیها، دوزیستان و خزندگان، موجوداتی خون گرم هستند. این بدان معناست که درجه حرارت بدن پرنده همانند ما انسانها ثابت می ماند حتی هنگامی که هوا بسیار سرد است. امروزه در حدود 8700 گونه پرنده در دنیا زندگی می کند. پرندگان در تمام مناطق دنیا زندگی می کنند.

پرندگان را تقریباً در همه جای جهان می توانیم ببینیم. پرندگان تنها جانورانی دارند که پر دارند. همه ی آن ها نمی توانند پرواز کنند، اما آن هایی هم که پرواز نمی کنند، طبیعتاً شناگرها یا دونده هایی عالی اند.

تناسب برای پرواز

بسیاری از پرندگان، به خوبی پرواز می کنند. بیشتر استخوان های پرندگان توخالی و بنابر این سبک اند. ماهیچه های قوی سینه به بال ها قدرت می دهد. شکل سر و وضع پرندگان به گونه ای است که امکان پرواز در هوا را به آن ها می دهد.

غاز ماده در حال فرود آمدن است. پاهایش رو به پایین و آماده اند تا روی زمین قرار بگیرند. بال هایش نیز باز شده اند تا سرعتش را کم کنند.

شکل بدن

پرندگان برحسب روش زندگی، شکل بدن متفاوتی دارند. بدن قوی و پوشیده از ماهیچه ی غاز که برای گذراندن زمستان به کشورهای گرمسیر سفر می کند، برای پروازهای طولانی متناسب است. بدن نیزه مانند و کوچک مرغ ماهی خوار به آن امکان می دهد تا داخل آب شیرجه رود، ماهی شکار کند و از آب خارج شود.

مرغ ماهی خوار منقار بلند و درازی دارد که از آن مانند نیزه برای شکار ماهی ها استفاده می کند.

پرهای گوناگون

پر پرنده را گرم نگه می دارد، برای پرواز به پرنده کمک می کند و به آن رنگ می دهد. پرها به سه نوع تقسیم می شوند. پرهای نرم و پفکی برای گرم نگه داشتن پرنده مناسب است. پرهای کوتاه و قوی برای خشک ماندن پرنده خوب است. پرهای بزرگ، برای از زمین برخاستن، پرواز کردن و به زمین نشستن پرنده مناسب است.

پرهای پفکی

بدن جوجه ی پرندگان پوشیده از پرهای نرم و گرم است. پرهای پرواز هم هماهنگ با بدن پرنده رشد می کنند. بدن این جوجه پوشیده از پرهای نرمی است که آن را در آشیانه ی بالای صخره یا درخت گرم نگه می دارد.

نگهداری پر

همه ی پرندگان کثیف و آشفته می شوند. پرندگان باید با منقار خود پرهایشان را تمیز و مرتب کنند تا خوب عمل کنند.

مهاجرت

نیمی از همه ی پرندگان به مناطق دور پرواز می کنند و برای تغذیه یا جفت گیری از جایی به جای دیگر می روند. به این کار مهاجرت می گویند. در جهان جانوران، پرندگان نسبت به بقیه سریع تر حرکت می کنند.

در زمستان، غازها برای پیدا کردن غذا از کانادا تا مکزیک پرواز می کنند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد