صخره های مرجانی 

صخره های مرجانی در نزدیکی سواحل دریاهای گرم رشد می کنند. آن ها مملو از ماهی و جانوران دریایی اند. در صخره های مرجانی مقدار زیادی غذا وجود دارد و آن ها شکاف ها و حفره های زیادی برای پنهان شدن دارند.

خانه ی مرجانی

صخره های مرجانی از موجودات کوچکی ساخته شده اند که بدن نرمشان با اسکلت سخت بیرونی محافظت می شود. مرجان های جدید روی اسکلت مرده ی مرجان های دیگر رشد می کنند. میلیون ها مرجان زنده و مرده صخره ی مرجانی را تشکیل می دهند. بسیاری از مرجان های مختلف روی صخره ی مرجانی، در کنار هم زندگی می کنند.

ماهی بادکنکی

تعداد بسیار زیادی از جانوران مختلف در صخره های مرجانی زندگی می کنند. برای مثال، پف ماهی وقتی با خطر رو به رو می شود، خود را مثل گویی خار دار باد می کند. خارهای پف ماهی سبب می شود تا ماهی های دیگر رغبتی به خوردن آن نشان ندهند.

رنگ روشن

رنگ روشن حلزون بی صدف دریایی، هشداری است به ماهی های دیگر که او سمی است. حلزون دریایی برای شنا کردن باله های طرفین بدنش را به صورت موجی شکل حرکت می دهد.

مساعدت

ماهی های نظافتچی سیاه و آبی پوست مرده و پس مانده ی روی ماهی گروپر را می خورند. ماهی نظافتچی کوچک داخل دهان ماهی گروپر در امنیت کامل غذا می خورد و ماهی گروپر خوب تمیز می شود.

طوطی صخره های مرجانی

طوطی ماهی نامش را از دهان منقارمانندی که به منقار پرنده شباهت دارد، گرفته است. طوطی ماهی برای گاز گرفتن صخره ی مرجانی سخت از منقارش استفاده می کند و موجودات نرم و کوچک داخل آن را می خورد.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد