هیولاهای دریایی

کوسه ها در تمام دریاها و اقیانوس های جهان گشت می زنند. کوسه یکی از وحشی ترین شکارچی های جهان است. موجودات خطرناک دیگری هم در اعماق اقیانوس ها کمین کرده اند.

ببر کوسه، ماهی های دیگر را می خورد. سه یا چهار ببر کوسه گروهی از ماهی ها را محاصره می کنند و همه را می خورند.

ماشین خوردن

کوسه دندان های تیز و اره مانندی دارد. این گونه دندان ها تکه تکه کردن غذا و بلعیدن آ ن را آسان می کنند. دندان های کوسه معمولاً می افتند، اما دندان های جدیدی جای آن ها را می گیرند.

  • برش عرضی فک پایین کوسه، دندان های آن را نشان می دهد.
  • وقتی کوسه قربانی را گاز می گیرد، یکی از دندان هایش از بین می رود.
  • دندان جدیدی رشد می کند تا جای دندان افتاده را بگیرد.

زندگی در تاریکی

اعماق دریا برای زندگی کردن جای تاریکی است. آن جا تیره و تاریک و سرد است و هیچ گیاهی در آن رشد نمی کند. ماهی های اندکی که می توانند در چنین مکانی زندگی کنند، شکارچی های خوبی اند. آن ها معمولاً هر نوع غذایی را که پیدا می کنند، می خورند.

دندان ها و خال های جذاب

بیشتر ماهی های اعماق دریا دهان بزرگ و دندان های خیلی تیزی دارند که به آن ها امکان می دهد تا غذایی را که گیر می آورند، محکم نگه دارند. بسیاری هم خال هایی دارند که برای ماهی های دیگر مثل طعمه اند. برای مثال :

  • این ماهی آب های عمیق pseudocopelus نامیده می شود. جهت دندان ها رو به عقب است؛ بنابر این برای بقیه ی ماهی ها سخت است که از میان آن ها فرار کنند.
  • این افعی ماهی، روی بدنش نقاط درخشانی دارد.

ماهی های ریز

فانوس ماهی از میگو تغذیه می کند. این ماهی معمولاً برای شکار کردن تا لایه ی سطحی اقیانوس بالا می آید. فانوس ماهی از انگشت شست انسان بزرگ تر نیست.

خاموش و روشن

ماهی چمک زن درست در زیر چشم هایش برجستگی درخشانی دارد که می تواند آن را خاموش و روشن کند. دانشمندان معتقدند که این ماهی ها برای علامت دادن به یکدیگر این کار را می کنند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد