نوزاد ماهی ها

بیشتر ماهی ها تخم ریزی می کنند. برخی در یک زمان تا 200 هزار تخم می گذارند. بسیاری از تخم ها را جانوران دیگر می خورند، اما برخی هم رشد می کنند. تنها چند ماهی تا خارج شدن نوزادان از تخم ها از آن ها محافظت می کنند. تعداد ماهی هایی که بعد از بیرون آمدن نوزادان از تخم از آن ها مواظبت می کنند، کمتر است.

اسب دریایی

وقتی اسب های دریایی جفت گیری می کنند، اسب دریایی نر تخم های ماده را در کیسه ای در شکمش نگهداری می کند. بچه ها دقیقاً مثل بزرگسالان کوچک به نظر می رسند و وقتی از کیسه خارج می شوند با سرعت هرچه تمام تر شنا می کنند.

گهواره ی دهان

ماهی کاردینال با پنهان کردن تخم ها در دهانش از آن ها مراقبت می کند. این ماهی تا موقع بیرون آمدن نوزادان از تخم که ممکن است حدود یک ماه طول بکشد، چیزی نمی خورد. تخم ها درون دهان ماهی کاردینال مثل گوی هایی شیشه ای به نظر می رسند. اگر بترسد یا مضطرب شود، ممکن است همه ی تخم ها را ببلعد.

تولد بچه ماهی ها

بیشتر تخم ماهی ها در آب شناورند یا میان جلبک ها یا صخره ها قرار دارند. نوزاد ماهی که از تخم بیرون می آید به بچه ماهی معروف است.

  • تخم ماهی پر از زرده است. بچه ی داخل تخم با خوردن زرده رشد می کند.
  • بچه ماهی از تخم خارج می شود. بچه ماهی هنوز روی زرده ای که در کیسه ی زیر بدنش حمل می کند، زندگی می کند.
  • زرده تا زمانی که بچه ماهی به اندازه ی کافی رشد کند و بتواند غذای خودش را بیابد، دوام می آورد.

مکان امن

بچه ماهی بعد از خروج از تخم هنوز در خطر است و ممکن است دشمنان آن را بخورند. نوع ماهی آب شیرین به نام سیکلید (ماهی رنگی)، نه تنها تخم هایش را درون دهانش نگه می دارد، بلکه از بچه ها هم تا زمانی که به قدر کافی بزرگ شوند که خود بتوانند شکار کنند، در آن جا محافظت می کند.

منابع


چراهای شگفت انگیز جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

چراهای شگفت انگیز زندگی جانوران/ نویسنده آتینا گانری؛ مترجم رویاخوئی؛ انتشارات محراب قلم، تهران

نخستین دایره المعارف جانوران/ نویسنده پاول داسول؛ مترجم جواد ثابت نژاد؛ انتشارات ذکر، کتابهای قاصدک، تهران

شناخت حیوانات/ نویسنده: تری جنینگز؛ مترجم فاطمه ابراهیم زاده؛ انتشارات آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، مشهد